İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 47: 29 Haziran 2017

Anayasa Mahkemesi: Yönetim ve Denetimine El Konulan Şirketin Mal Varlığının Satışından Elde Edilen Gelirden Hisse Sahibi Ortağa Pay Verilmemesi Mülkiyet Hakkının İhlali Değildir

17 Ağu 2017

Somut olayda başvurucunun hisse sahibi bulunduğu METAŞ Metalurji A.Ş.’nin (“Şirket”) %42 hisseli başka bir ortağının aynı zamanda BDDK tarafından bankacılık işlemleri yapma ve mevduat toplama izni kaldırılarak TMSF’ye devredilen İmar Bankasının da hissedarı olması dolayısıyla İmar Bankasının borçları sebebiyle […]

Daha fazla göster

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

10 Ağu 2017

Komşu binalarda gürültünün önlenmesi için alınacak tedbirlere ilişkin yeni gereklilikler getirildi. Düzenleme binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallar yanında; binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek koşulların sağlanması amacıyla tasarım, yapım, kullanım, bakım […]

Daha fazla göster

Piyasaya Arz Uygunluk Belgesi Alınan Tütün Mamullerinin Piyasaya Arz Sürelerine İlişkin Düzenlemeler Getirildi

27 Tem 2017

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (“TAPDK”) tarafından piyasaya arz uygunluk belgesi alınan tütün mamullerinin piyasaya arz edilme sürelerine yönelik Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 27 Mayıs […]

Daha fazla göster

Yurtdışı Fuar ve Sergilerde Türk Mallarının Tanıtımı İçin Verilen Devlet Desteğinin Sınırları Genişletildi

20 Tem 2017

Devlet desteği yapısı, yurtdışındaki Türk ürünlerinin imajını desteklemek amacıyla yabancı fuar ve sergilere katılımlara da destek sağlayacal şekilde güncellendi. Değişiklikler arasında, yeni tanımlar, desteğin para birimde değişikliklerin yanında; olası devlet desteğinin tutarı ve desteğe ilişkin süre kısıtlamaları da bulunmaktadır. […]

Daha fazla göster

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik Yayımlandı

13 Tem 2017

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönetmelik ile bu bölgelerde istihdam edilecek yabancıların çalışma […]

Daha fazla göster

Mağaza Markalı Ürünlerin Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e Uygun Hale Getirilme Süresi Bir Yıl Uzatıldı

6 Tem 2017

Mağaza markalı ürün satışı ile iştigal eden perakende mağazaların, mağaza markalı ürünlerini Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”) uygun hale getirilmesi için tanınan geçiş süresi bir yıl daha uzatıldı. 30 Mayıs 2017 tarihli ve 30081 sayılı […]

Daha fazla göster

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliği Yayımlandı

29 Haz 2017

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 6 Haziran 2017 tarih ve 30088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”), Tebliği ile güven damgası almak isteyen ve elektronik ticaret ortamında faaliyet gösteren hizmet sağlayıcılar ile […]

Daha fazla göster