İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Aralık 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Çin Menşeli Ağır Vasıta, Zirai Araç Ve İş Makineleri Dış Lastikleri İthalatında Mevcut Korunma Önleminin Uzatılmasına Karar Verilmiştir

Bakanlar Kurulu tarafından 2 Aralık 2017 tarih ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/33 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile Çin Menşeli ağır vasıta, zirai araç ve iş makineleri dış lastikleri ithalatında mevcut korunma önleminin uzatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran İslam Cumhuriyeti Menşeli Granit İthalatına Yönelik Yürürlükteki Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturması Açıldı

Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2012/14 ve 2016/4 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 6802.23 ve 6802.93 GTIP altında tanımlı granitlerdir.

Önlem konusu ülkeler olan Çin ve Vietnam menşeli granitlerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik Bakanlığa iletilen iddialar üzerine, Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi olarak 1 Ocak 2015 ile 1 Kasım 2017 tarihleri arası belirlenmiştir.

Söz konusu soruşturma 2017/28 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 8 Aralık 2017 tarih ve 30264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Vietnam Menşeli Granit İhracatına İlişkin Olarak “Bach Viet Co. Ltd.” Firması İçin Yeni İhracatçı Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

15 Aralık 2017 tarihli ve 30271 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/32 Sayılı Tebliğ ile “Bach Viet Co. Ltd.” firması tarafından yapılan başvuruya istinaden söz konusu firmaya yönelik yeni ihracatçı için gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma konusu eşya, halihazırda 2012/14 ve 2016/4 sayılı Tebliğler ile ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 6802.23 ve 6802.93 GTIP altında tanımlı “granit”lerdir.

Tebliğ, yayımını tarihinde yürürlüğe girecek ve soruşturma bu tarihte başlamış sayılacaktır. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bilyalı Kalem Olarak Tanımlı Eşyanın İthalatında Gözetim Belgesi Uygulaması Getirilmiştir

16 Aralık 2017 tarihli ve 30272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2017/13 Sayılı Tebliğ ile aşağıdaki tabloda gösterilen eşyalar için ileriye yönelik olarak gözetim uygulamasına geçilmiştir.

Bu nedenle, belirtilen eşya Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilecektir. Söz konusu gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

Tebliğ, yayımını takip eden 30’uncu gün yürürlüğe girer. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Rusya Federasyonu Menşeli Renksiz Düzcam İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2017/35 Sayılı Tebliğ ile T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması neticesinde Rusya Federasyonu menşeli, 7005.29 GTP altında sınıflandırılan “diğerleri” eşya tanımlı renksiz düzcam ithalatında dampinge karşı aşağıdaki oranlarda kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Rusya Federasyonu ve Ukrayna Menşeli Bazı Bakır Tellerin İthalatında Uygulanmakta Olan Anti-Damping Önlemine Son Verildi

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Rusya Federasyonu ve Ukrayna menşeli 7408.11 GTP numarası altında kayıtlı ‘enine kesitinin en geniş yeri 6 mm’yi geçen bakır tellere’ ilişkin yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Bu çerçevede, 2017/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile söz konusu bakır tellerin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlemin sona ermesine karar verildi.

İlgili tebliğ, 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Nepal ve Bangladeş Menşeli Sentetik ve Suni Devamsız liflerden İplik İthalatına Yönelik Yürürlükteki Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına Karşı Soruşturması Açıldı

Soruşturma konusu eşya, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/8 ve 2014/2 sayılı Tebliğler ile halihazırda ithalatında dampinge karşı önlem uygulanan 55.08; 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç) 55.10 (5510.20 hariç); 55.11 GTIP altında tanımlı ipliklerdir.

Önlem konusu ülkeler olan Çin, Endonezya ve Hindistan menşeli ipliklerin ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Nepal ve Bangladeş üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik Bakanlığa iletilen iddialar üzerine, Bakanlık tarafından re’sen bir inceleme başlatılmıştır.

Soruşturma dönemi olarak 1 Ocak 2015 ile 1 Aralık 2017 tarihleri arası belirlenmiştir.

Söz konusu soruşturma 2017/37 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 29 Aralık 2017 tarih ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.