İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Kasım 2017 – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Tayland Menşeli Lateks İplik Ürünleri İçin Yürürlükteki Dampinge Yönelik Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açıldı

Elpa Elastiki İplikler Sanayi ve İhracat A.Ş. ve Şahin Lateks Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından yöneltilen talep üzerine, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 4007.00 GTİP’de yer alan, Tayland Krallığı menşeli Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İpler (lateks iplik) ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Söz konusu soruşturma 2017/26 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 21 Kasım 2017 tarih ve 30247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Mevcut Korunma Önleminin Uzatılmasına Karar Verilmiştir

Bakanlar Kurulu tarafından 22 Kasım 2017 tarih ve 30248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/10799 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Karar (“Karar”) ile 5503.20.00.00.00 GTİP numaralı İran Menşeli poliesterlerden’in mevcut korunma önleminin uzatılmasına ve ek mali yükümlülükler getirilmesine ilişkin karar verilmiştir.

Bu kapsamda; dampinge karşı ek önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hindistan ve Tayvan Menşeli Poliesterlerden Tekstüre İplik’e Yönelik Yürürlükteki Dampinge İçin Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açıldı

Korteks Mensucat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen ve Polyteks Tekstil Sanayi Araştırma ve Eğitim Anonim Şirketi ile Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi tarafından desteklenen başvuruya istinaden, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 5402.33 GTP’de yer alan Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “poliesterlerden tekstüre iplik” ürününe yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.

Söz konusu soruşturma 2017/27 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 23 Kasım 2017 tarih ve 30247 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Kalın Levha İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2017/32 Sayılı Tebliğ ile T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyet menşeli, 5402.33 GTIP altında sınıflandırılan sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik (kalın levha) ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek, söz konusu önlem 29 Kasım 2017 tarih ve 30255 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede bahsi geçen mallara uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Tebliğ, yayımını tarihinde yürürlüğe girecektir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.