İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Ekim 2018 – 31 Ekim 2018 tarihleri arasında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat Ürününün İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Karar Verilmiştir

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen eşyaya yönelik soruşturmanın tamamlanması neticesinde, Güney Kore menşeli Polietilen Tereftalat ürününün ithalatının mutlak ve nispi olarak artmasının yerli üretim üzerinde ciddi zarara sebep olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda, 3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda “Diğerleri” tanımlı eşyaya ilişkin birinci yıl %6,5 ve ikinci yıl %6 olmak üzere iki yıl süreyle ek mali yükümlülük şeklinde koruma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.

Mali yükümlülüklerin yer aldığı 2018/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 13 Ekim 2018 tarih ve 30564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeili Bazı Eşyalar Hakkında Damping Karşı Kesin Önlem Alınmasına Karar Verilmiştir

16 Ekim 2018 tarihli ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2015/9 sayılı Tebliğ kapsamında aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın ithalatında tabloda yer aldığı şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Nepal ve Bangladeş Menşeli “Sentetik ve Suni Devamsız Liflerden İplikler” İthalatına Yönelik Soruşturmada Karar Verildi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 55.08, 55.09 (5509.52; 5509.61; 5509.91 hariç), 55.10 (5510.20 hariç) ve 55.11 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden iplikler” ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde karar verilmiştir. Bu kararla:

  • Soruşturma konusu eşyayı Türkiye’ye ihraç eden firmaların Nepal’den gerçekleştirilen ithalatların tamamına yakınını gerçekleştirdiği de dikkate alınarak soruşturma konusu ürünün tabi olduğu dampinge karşı önlemlerin Nepal’e teşmil edilmemesine karar verilmiştir.
  • Bangladeş menşeli olarak beyan edilen ve/veya bu ülke çıkışlı soruşturma konusu ürün ithalatında, ÇHC menşeli ürün için yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlem ile aynı tutarda dampinge karşı kesin önlemin yürürlüğe konulmasına ve Well Mart Ltd (Tekstil) firmasında üretildiği belirlenen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı kesin önlemin uygulanmamasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2018/38 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, 16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kore Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin Damping Soruşturmasının Başvurunun Geri Çekilmesi Nedeniyle Önlemsiz Olarak Kapatılmasına Karar Verilmiştir

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu tarafından, 3824.40.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar” tanımlı eşya ile 3906.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda sınıflandırılan “Diğerleri” tanımlı polikarboksilatın Kore Cumhuriyeti’nden ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle mevcut kapatılmasına karar verilmiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/37) 16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin, Hindistan ve Vietnam Menşeli Transmisyon Kolonlarının İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda, halihazırda uygulanan önlemlerin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

2018/35 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanlarının Kullanım Usul ve Esasları

Tebliğ ile, Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (“Karar”) kapsamında açılan tarife kontenjanlarının kullanım usul ve esaslarının düzenlenmiştir. Karar uyarınca;

  • Karar madde 3/1 kapsamında açılan genel tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır. Gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilmelidir.
  • Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılan ithalatta ilgili eşya için kullanılabilir genel tarife kontenjanı bulunması durumunda Karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülük teminata bağlanmaz ve bu kapsamda yapılan ithalat miktarı genel tarife kontenjanı miktarından düşülmez.
  • Kararın madde 4/1 kapsamında açılan belirli ülkeler tarife kontenjanının dağıtımı, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılır. Belirli ülkeler tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçilir.
  •  Belirli ülkeler tarife kontenjanı, bazı ülkeler için 518.803 ton olarak belirlenmiştir. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarı, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya en fazla 172.934 tondur.

2018/7 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Polyesterden Sentetik Devamsız Lifler (Polyester Elyaf) Ürününe İlişkin Soruşturma Kapsamında Karar Verilmiştir

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5503.20.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda tanımlı “poliesterden sentetik devamsız lifler (polyester elyaf)” ürünlerine yönelik başlatılan nihai gözden geçirme soruşturmasında karara varılmıştır:

Soruşturma neticesinde dampinge karşı önleme aşağıdaki tabloda gösterilen mevcut biçimiyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

2018/36 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 20 Ekim 2018 tarih ve 30571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.