İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Eylül 2018 – 31 Eylül 2018 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ticaret Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Çin’den Ateş Tuğla İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Korunma Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda, ilgili ürünlere ilişkin aşağıdaki korunma önlemlerinin devamına karar verilmiştir:

Mali yükümlülüklerin yer aldığı 2018/28 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 5 Eylül 2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Asetilaseton ve Sodyum Lügnosülfonat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Karar Verilmiştir

Cumhurbaşkanlığı kararı ile aşağıda yer alan ürünlere ilişkin olarak tarife kontenjanı uygulanmasına karar verilmiştir. Tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aşağıdaki tabloda yer alan gümrük vergileri uygulanacaktır.

Tarife Kontenjanı’nın yer aldığı 60 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 5 Eylül 2018 tarih ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sentetik Filament İpliklerinden Dokunmuş Mensucat İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açılmıştır

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 G.T.P.’de tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında, önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2018/33 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ, 7 Eylül 2018 tarih ve 30528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sentetik Filament Mensucatların İthalatına İlişkin Mevcut Korunma Önleminde Değişikliğe Gidilmiştir

Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından, 54.07 G.T.P. altında yer alan “sentetik filamentten mensucat” ithalatında Çin Halk Cumhuriyeti menşeli ürünler için uygulanan CIF bedelin %70,44’ü nispetindeki vergi oranını Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı ürünler için genişletilmişti.

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü 8 Eylül 2018 tarihi itibari ile, ilgili tebliğin Filipinler menşeli ve/veya Filipinler çıkışlı ürünlere ilişkin olarak aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar vermiştir.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’de (Tebliğ No: 2006/30) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 8 Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tayland’dan Vulkanize Edilmiş Kauçuktan İplik ve İplerin İthalatına İlişkin Olarak Korunma Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Bu kapsamda, halihazırda uygulanan önlemlerin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir:

Mali yükümlülüklerin yer aldığı 2018/30 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 8 Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Hindistan ve Tayvan’dan Poliesterlerden Tekstüre İpliklerin İthalatına İlişkin Korunma Önlemlerinin Devamına Karar Verilmiştir

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde, yürürlükte olan dampinge karşı önlemin aşağıdaki tabloda gösterilen mevcut biçimiyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.:

Mali yükümlülüklerin yer aldığı 2018/29 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 8 Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı İthalatına İlişkin Olarak Soruşturma Açılmıştır

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Çin Halk Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti ve Sırbistan Cumhuriyeti menşeli 8516.10.80.00.19 G.T.I.P’de tanımlı “Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı)” ürünlerine yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması açılmasına karar verilmiştir.

Mali yükümlülüklerin yer aldığı 2018/32 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 8 Eylül 2018 tarih ve 30529 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Diş Fırçası İthalatında Tarife Kontenjanının Usul ve Esasları Belirlenmiştir

Ticaret Bakanlığı tarafından 9603.21.00.00.00 G.T.I.P.’de tanımlı diş fırçası ithalatına ilişkin açılan tarife kontenjanının başvuru dağıtım ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir. Tarife kontenjanları ilk gelen alır esasına göre dağıtılacaktır.

Tarife Kontenjanı’nın yer aldığı 2018/4 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 9 Eylül 2018 tarih ve 30530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanının Usul ve Esasları Belirlenmiştir

Ticaret Bakanlığı tarafından 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 G.T.I.P.’de tanımlıduvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatına ilişkin açılan tarife kontenjanının başvuru dağıtım ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir. Tarife kontenjanları talep toplama yöntemine göre dağıtılacaktır.

Tarife Kontenjanı’nın yer aldığı 2018/5 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ 9 Eylül 2018 tarih ve 30530 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Debriyajlar ile Aksam ve Parça İthalatında Gözetim Belgesi Uygulaması Getirilmiştir

16 Eylül 2018 tarihli ve 30537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin 2018/8 Sayılı Tebliğ ile aşağıdaki tabloda gösterilen eşyalar için gözetim uygulamasına geçilmiştir.

Bu nedenle, belirtilen eşya Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek Gözetim Belgesi ile ithal edilecektir. Söz konusu gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Demir ve Çelik ürünlerinin İthalatına İlişkin Olarak Geçici Koruma Önlemi Alınmıştır

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/3) çerçevesinde soruşturma yürütülen demir ve çelik ürünlerinde, 200 gün süreyle geçici korunma önlemi alınmıştır. Bu kapsamda, bu ürünlerde %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanacak ve bu ürün gruplarına ilişkin ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılacaktır.

Mali yükümlülüklerin yer aldığı 2018/7 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 20 Eylül 2018 tarih ve 30541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak ve yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran’dan Üfleme Cam ve Float Cam İthalatına İlişkin Önlemlerin Devamı İçin Soruşturma Açılmıştır

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 70.04 G.T.P.’de tanımlı çekme ve üfleme cam ile 70.05 G.T.P.’de tanımlıfloat cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam tanımı altında sınıflandırılan eşyanın İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli olanlarının ithalatına ilişkin olarak, mevcut önlemlerin devamına ilişkin soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturma kararının yer aldığı 2018/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ 28 Eylül 2018 tarih ve 30549 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.