İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Doldurulabilen Gazlı Cep Çakmakları İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yerli üreticinin başvurusu üzerine başlatılan ve yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde mevcut dampinge karşı kesin önlem uygulanmasının aşağıda tabloda gösterilecek geçerli (meri) şekliyle devamına karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.20.00.00.19 GTIP’si altında sınıflandırılan “doldurulabilen gazlı cep çakmağı” ürününün ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı önlem değiştirilmeden meri şekliyle uygulanmaya devam edecektir. Söz konusu önlem 30 Ekim 2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibidir:

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Metrekare Ağırlığı 175 Gramı Geçmeyen Beyazlatılmamış Kraftlayner Kâğıtlarının İthalatına İlişkin Olarak Damping Soruşturması Açılmıştır

OYKA Kâğıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli 4804.11.11.10.00, 4804.11.15.10.00 ve 4804.11.90.10.00 GTİP’ler altında kayıtlı “metrekare ağırlığı 175 gramı geçmeyen beyazlatılmamış kraftlayner kâğıtlar” ürünün dampingli olduğu gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir. Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2016/46 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Paslanmaz Çelikten Yassı Hadde Mamüllerin İthalatına İlişkin Olarak Başlatılan Damping Soruşturması Önlemsiz Kapatılmıştır

Yerli üretim dalını temsile haiz Posco Assan TST Çelik San. A.Ş. tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı menşeli “paslanmaz çelikten yassı hadde mamüller” ithalatına ilişkin olarak 22/8/2015 tarih ve 29453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015/38 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile damping soruşturması açılmış idi.

Yerli üretici tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiştir. Soruşturma sonucu 2016/47 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 30.10.2016 tarih ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Mensucat, Poliüretanla Emdirilmiş, Sıvanmış, Kaplanmış veya Lamine Edilmiş-Deri Taklidi/Diğerleri (PÜ Suni Deri) İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, Depar Deri’nin şikâyetçi firma olarak, Flokser ve Doğuş Suni Deri ise şikâyeti destekleyen firmalar olarak başvurusu üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 903.20.10.10.00, 5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ Suni Deri)” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2010/28 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 2 Kasım 2016 tarih ve 29876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Fermuar İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, Ece ve Fermaş’ın şikâyetçi firma olarak, Afa, Emr, Esmaş, İnci, Roza, Sude ve Titbaş’ın ise şikâyeti destekleyen firmalar olarak başvurusu üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 ve 9607.19 GTP’leri altında sınıflandırılan “fermuarlar” ın ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2005/7 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 2 Kasım 2016 tarih ve 29876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Cam Elyafı Takviye Malzemeleri İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, Yerli üretici Cam Elyaf Sanayii Anonim Şirketi’nin şikâyeti üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7019.11, 7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00, ve 7019.90.00.30.00 GTİP’leri altında sınıflandırılan “cam elyafı takviye malzemeleri” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/1 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 3 Kasım 2016 tarih ve 29877 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ’in 10 uncu maddesindeki “Sonha International Corporation” ibaresi “Sonha SSP Vietnaem Sole Member Company Limited” olarak değiştirilmiştir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile 2016/6 numaralı Tebliğ’in 10 uncu maddesindeki tabloda yer alan “Sonha International Corporation” ibaresi “Sonha SSP Vietnam Sole Member Company Limited” olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ 16 Kasım 2016 tarih ve 29890 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’in 1 inci maddesindeki tablo değiştirilmiştir.

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Tebliğ”) ile 2009/8 numaralı Tebliğ’in 1 inci maddesindeki tabloda aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğ 16 Kasım 2016 tarih ve 29890 sayılı sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Buna bağlı olarak güncel hali aşağıdaki gibidir:

*Ton: Brüt Ağırlık

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sabit Askılıklar, Şapka Askıları, Dirsekler, Benzeri Eşya; Diğer Mobilyalar İçin Diğer Adi Metallerden Donanım, Tertibat ve Benzeri Eşya; ve Diğer Menteşeler Ürünlerinin İthalatına Yönelik Soruşturma Açılmıştır

Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş. ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) adına kurumsal danışmanları sıfatıyla NBA Danışmanlık firması tarafından gerçekleştirilen başvuru ile ÇHC, Endonezya, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli 8302.10.90.00.00 GTİP altında tanımlı “Diğer Menteşeler”, 8302.42.90.00.00 GTİP altında tanımlı “Diğer mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşya” ve 8302.50.00.00.00 altında tanımlı “Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya” ürünlerinin ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2016/52 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 17 Kasım 2016 tarih ve 29891 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tereftalik Asitin Diğer Esterleri Ürününün İthalatına Yönelik Damping Soruşturması Açılmıştır

Ela Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Meltem Kimya ve Tekstil Sanayi İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. ve Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Kore Cumhuriyeti menşeli 2917.39.95.90.12 GTİP’i altında kayıtlı “tereftalik asitin diğer esterleri” ürününün dampingli olduğu gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir.

Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2016/50 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile açılarak 23 Kasım 2016 tarih ve 29897 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Polyesterden Tekstüre İpliklerin İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/40 Sayılı Tebliğ ile Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Korteks A.Ş. tarafından yapılan ve SASA A.Ş, Polyteks A.Ş. ve Sifaş A.Ş. tarafından desteklenen başvuru üzerine Vietname ve Tayland menşeli, 5402.33 GTIP altında sınıflandırılan polyesyerden tekstüre ipliklerin ithalatında dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek, söz konusu önlem 12 Kasım 2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.