İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Nisan 2017 – 30 Nisan 2017 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Fotovoltaik (Solar) Modül ve Panellerin İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde mevcut dampinge karşı aşağıda tabloda gösterilecek şekilde kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8541.40.90.00.14 GTIP sınıflandırılan “Fotovoltaik (solar) modül ve panel” ürününün ithalinde uygulanmakta olan dampinge karşı kesin önlem uygulanacaktır. Söz konusu önlem 1 Nisan 2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/6 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) konulmuştur.

Bu çerçevede uygulanacak dampinge karşı kesin önlem oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Kabak Tohumu İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

4 Nisan 2017 tarih ve 30028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/5 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTİP numaraları yer alan ürünlerin belirli Birim Gümrük Kıymeti altında ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İşbu Tebliğin yürürlük tarihine ilişkin 5 Nisan 2017 tarih ve 30029 sayılı Resmi Gazetede bir düzeltme yazısı yayımlanmıştır. Buna göre, Tebliğ’in 1209.91.80.00.11 G.T.İ.P altında yer alan “Kabak Tohumu” ürünü için yürürlük tarihinde; 1212.99.95.00.19 G.T.İ.P altında yer alan “Diğerleri” ürünü için ise tebliğin yayım tarihini takip eden 30. günde yürürlüğe gireceği duyurulmuştur.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ve ilgili düzeltme metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çerezliklerin İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

5 Nisan 2017 tarih ve 30029 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/4 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTİP numaraları yer alan ürünlerin belirli Birim Gümrük Kıymeti altında ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Duvar Kâğıdı ve Duvar Kaplamaları İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Getirildi

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarına tarife kontenjanı açılmasına ilişkin 2017/9977 sayılı Bakanlar Kurulu kararı (“Karar”), 30030 sayılı ve 06.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Aşağıdaki tabloda GTIP ve tanımı belirtilen eşyaların 5 ABD doları/kg ve üzeri CIF birim kıymetle ithal edilenleri için, yine aşağıda belirtilen oranlarda muafiyet sağlanmıştır:

İlgili Karar metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Rulmanların İthalatında Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTIP numaraları belirtilen eşyaların yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir. Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çelik Kuşaklı Radyal Dış Lastiklerin İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

11 Nisan 2017 tarih ve 30035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/2 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda belirtilen eşyaların yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir. Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan form ve belgelerin doldurulması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Otomobillerde Kullanılan Maddelere İlişkin Korunma Önlemi Soruşturması Başlatılmıştır

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda GTIP ve adı bulunan maddelerin ithalatının artmasından dolayı söz konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi incelemesi 2017/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile başlatılarak 6 Nisan 2017 tarih ve 30030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır:

Söz konusu ürünlerin ithalatında inceleme boyunca 200 gün süreyle “kilogram başına 0,50 ABD Doları” olmak üzere geçici önlem uygulanmasına karar verilmiştir. Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeili Polyester Elyaf İthalatına İlişkin Korunma Önlemi Soruşturması Başlatılmıştır

Yerli üreticiler tarafından yöneltilen talep üzerine, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 503.20.00.00.00 GTIP’de yer alan polyester elyafın İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla Korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

Söz konusu soruşturma 2017/5 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeli Çift Yönlü Gerdirilmiş Polipropilen İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturması Başlatılmıştır

Yerli üreticiler tarafından yöneltilen talep üzerine, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 3920.20.21.00.19 GTIP yer alan çift yönlü gerdirilmiş polipropilenin İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla Korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

Söz konusu soruşturma 2017/4 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İran Menşeli Çerçevesiz Cam Ayna İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturma Başlatılmıştır

Yerli üreticiler tarafından yöneltilen talep üzerine, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 7009.91 GTIP yer alan çerçevesiz cam aynaların İran menşeli olanlarının ithalatında uygulanmakta olan korunma önleminin etkilerinin değerlendirilmesi ve söz konusu önlem uygulamasının devamının gerekli olup olmadığının incelenmesi amacıyla Korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

Söz konusu soruşturma 2017/3 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Diş Fırçası İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturması Başlatılmıştır

Yerli üreticiler tarafından yöneltilen talep üzerine, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 9603.21.00.00.00 GTIP yer alan (takma damak fırçaları dahil) diş fırçaları ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

Söz konusu soruşturma 2017/2 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 22 Nisan 2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.