İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Parfüm Çeşitleri, Kozmetik ve Temizlik Ürünlerine İlişkin İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir

2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listeye uygulanmak üzere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Bu çerçevede ek vergi oranları, ilgili ülke kategorisine göre aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

 1. AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova;
 2. Güney Kore;
 3. Morityus;
 4. Malezya;
 5. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu;
 6. En Az Gelişmiş Ülkeler;
 7. Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler;
 8. Gelişme Yolundaki Ülkeler;
 9. Diğer Ülkeler.

Karar 11 Ocak 2017 Tarihli ve 29945 Sayılı Resmî Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çelik Tel İthalatında İlave Gümrük Vergisi ile Tarife Kontenjanı Uygulanması Kararlaştırılmıştır

11 Ocak 2017 tarihli ve 29945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9595 sayılı Çelik Tel İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (“Karar”) ile çelik tel ithalatına yönelik tarife kontenjanı ile ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Buna göre tarife kontenjanı ve ilave gümrük vergisi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

İlgili Kararın tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Yalnız Doğal Reçine ve İlgili Reçine Asitleri ile Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanının Dağıtım Yöntemi ile Başvuru ve Kullanım Usul ve Esasları Belirlenmiştir

2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile 7 Aralık 2016 tarihinden itibaren duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında tarife kontenjanı getirilmiştir.

20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yalnız Doğal Reçine ve Doğal Reçinelerden Elde Edilen Reçine Asitleri ile Yalnız Titanyum Oksit ve Tungsten Trioksit İçeren Katalizör İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile yalnız doğal reçine ve doğal reçinelerden elde edilen reçine asitleri ile yalnız titanyum oksit ve tungsten trioksit içeren katalizör ithalatına ilişkin tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gönderilmesi gerekmektedir.

 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Kapasite raporu
 • Proforma fatura veya ticari fatura
 • 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin gümrük beyannamesi özet tablosu
 • Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınmış faaliyet formu

Tarife kontenjanı, talep toplama yöntemiyle dağıtılacaktır. İthal lisansı 31.12.2017’ye kadar geçerlidir ve geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthal lisansının devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Karar’a ilişkin makalemize bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatına İlişkin Tarife Kontenjanının Dağıtım Yöntemi ile Başvuru ve Kullanım Usul ve Esasları Belirlenmiştir

2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile 7 Aralık 2016 tarihinden itibaren bazı sanayi ürünleri ithalatında tarife kontenjanı uygulanmasına başlanmıştır.

20 Ocak 2017 tarih ve 29954 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile söz konusu tarife kontenjanının başvuru, kullanım ve dağıtım usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) gönderilmesi gerekmektedir.

 • İmza sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Kapasite raporu
 • Proforma fatura veya ticari fatura
 • 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin gümrük beyannamesi özet tablosu
 • Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınmış faaliyet formu

Tarife kontenjanı, talep toplama yöntemiyle dağıtılacaktır. İthal lisansı 31.12.2017’ye kadar geçerlidir ve geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthal lisansının devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

İlgili Karar’a ilişkin makalemize bu linkten ulaşabilirsiniz.

2017 Yılının İkinci Yarısında Süresi Dolacak Mevcut Dampinge Karşı Önlemler İlan Edilmiştir

12 Ocak 2017 tarih ve 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2017/2 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin sona ereceği tarihler ilan edilmiştir.

Bu kapsamda yerli üreticiler veya yerli üreticiler adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep edebilirler. Bu çerçevede söz konusu kişilerin ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce yazılı başvurularını T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne ulaştırması gerekmektedir.

Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde “nihai gözden geçirme soruşturması” başlatılacaktır. Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Boru, Profil, Motor, Pompa, Jeneratör, Traktör ve Vites Kutuları Gibi Ürünlere İlişkin İlave Gümrük Vergisi Getirilmiştir

2017/9750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“Karar”) ile İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listeye uygulanmak üzere ilave gümrük vergisi getirilmiştir.

Bu çerçevede ek vergi oranları, ilgili ülke kategorisine göre aşağıdaki gibi uygulanacaktır:

 1. AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Moldova;
 2. Güney Kore;
 3. Morityus;
 4. Malezya;
 5. Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu;
 6. En Az Gelişmiş Ülkeler;
 7. Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler;
 8. Gelişme Yolundaki Ülkeler;
 9. Diğer Ülkeler.

Karar 18 Ocak 2017 Tarihli ve 29952 Sayılı Resmî Gazete’te yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Karar metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.