3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğ (Seri No:1)’nde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:3) (“Tebliğ”), Maliye Bakanlığı tarafından 26 Nisan 2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Aynı tarih itibariyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 3 sayılı Açıklayıcı Bilgi Notu’nda (“Açıklayıcı Bilgi Notu”) ifade edildiği üzere, Tebliğ ile yazılım programlarının elektronik transfer yöntemi ile yurt dışına gönderilmesinin önü açılmıştır.

Tebliğ ile getirilen diğer yenilikleri aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 • Elektronik transfer yöntemi, yazılımın internet üzerinden elektronik ortamda gönderilmesini ifade etmekte olup, yazılım programlarının CD olarak yurt dışındaki müşterilere gönderilmesinde yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yazılım programlarının elektronik transfer yöntemiyle de yurt dışına gönderilebilmesine imkan sağlanmıştır.
 • Öte yandan, Tebliğ’de yer alan “yazılım” tanımına uygun bir programın ticari amaçla hazırlanması ve elektronik transfer yöntemiyle ihraç edilmesi halinde, bu yazılım faaliyeti kapsamında serbest bölgede fiilen istihdam edilen personele ödenen ücretlerin gelir vergisinden istisna edilebilmesi için ek olarak;
  • Yazılımın yurt dışındaki bir müşteri için yapılmış olması,
  • Yazılımdan yurt dışında faydalanılması,
  • Faturaların yurt dışındaki müşteri adına düzenlenmesi ve
  • Son olarak, dövizin Türkiye’ye getirildiğinin tevsik edilmesi, şartlarının aranması öngörülmüştür.
 • Ancak, Türkiye’de satışı yapılan yazılım programları bakımından, söz konusu gelir vergisi istisnası uygulama alanı bulmayacaktır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.

Açıklayıcı Bilgi Notu’nun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.