Daha önce duyurduğumuz üzere, 5 Aralık 2018 itibarıyla tütün mamullerinin tek tip paketlenmesine ilişkin kanuni düzenleme yapılmış ve detayların bir yönetmelik ile duyurulacağı bildirilmişti. Kanunda bahsi geçen Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 30701 sayılı ve 1 Mart 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik, tütün mamullerinin paketlenmesine ilişkin yeni yasak ve sınırlandırmalar getirmekte. Bu yasak ve sınırlandırmalar, 5 Temmuz 2019 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olup, bahsi geçen hükümlere ilişkin öne çıkan düzenlemeler şu şekildedir:

1. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında, marka

 • Paketin sadece ön yüzeyine, birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde,
 • Birleşik sağlık uyarısının metni ile aynı yönde,
 • Rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli,
 • Kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde,
 • Yeknesak puntoda,
 • Helvetica yazı tipinde,
 • Alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın,
 • Kabartma ve varak kullanmaksızın

yazılmalıdır.

2. Marka ve ayırt edici ibare;

 • Bir tütün mamulünün özellikleri, sağlık etkileri, riskleri veya emisyonlarına ilişkin hatalı bir izlenim yaratarak tütün mamulünü tanıtan veya tüketimini teşvik eden, eksik bilgi veren, tüketiciyi yanıltan, aldatan,
 • Tütün mamulünü özendiren veya cazip kılan,
 • Belirli bir tütün mamulünün diğerlerinden daha az zararlı olduğunu, dumanın bazı zararlı bileşenlerinin etkisini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici, doğal, organik özelliklere sahip olduğunu gösteren, başka olumlu sağlık veya yaşam tarzı faydaları sağladığını öne süren veya ima eden,
 • Tat, koku, her türlü aroma verici veya başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan

özellikleri haiz olamaz.

3. Ambalajın rengi, şekli ve içeriği ile mamul özellikleri,

 • Tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının dış yüzey rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli, karton malzemeden yapılan birim paket ve grupmanların iç yüzey rengi Pantone 448 C Mat bitişli veya beyaz olmalıdır. Koli, kraft kahvesi renginde olmalıdır.
 • Birim paketlerinde kullanılan alüminyum folyo veya metalize kâğıt gümüş renginde olmalı, renginde ton farkı olmamalı; arkası kağıtlı alüminyum folyolarda arka kağıt beyaz renkli olmalıdır. Dokulu alüminyum folyolar hiçbir şekilde resim, desen ve sembole işaret edemez.

Yönetmeliğe göre, üreticilerin bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapacakları piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularını en geç 5 Temmuz 2019 tarihine kadar yapması gerekmektedir. Bu süre içinde güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri 6 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılacaktır.

Ayrıca, kanunen üretimi 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla son bulmuş olan mentol ve/veya türevi içeren sigaralar 5 Temmuz 2019 tarihinden sonra piyasaya arz edilemez, 5 Ocak 2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamaz.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.