İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Haziran 2017 – 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Diş Fırçası İthalatına Yönelik Korunma Önlemi Soruşturması Başlatılmıştır

Yerli üreticiler tarafından yöneltilen talep üzerine, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından 3907.61.00.00.00 GTIP yer alan polietilen tereftalat (78 ml/g veya daha fazla viskozitesi olanlar) ithalatına yönelik korunma önlemi soruşturması başlatılmıştır. Soruşturma Genel Müdürlük tarafından yürütülerek dokuz ay içerisinde tamamlanacaktır.

Söz konusu soruşturma 2017/6 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile açılmış olup, 17 Haziran 2017 tarih ve 30099 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Sofra ve Mutfak İşleri Eşyaları İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

22 Haziran 2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTİP numaraları yer alan ürünlerin belirli Birim Gümrük Kıymeti altında ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.