Türk Rekabet Kurumu dikey anlaşmalara ilişkin kılavuzda önerilen değişiklik ve eklemelerin kamuoyunun görüşüne açıldığını duyurdu. Mevcut düzenleyici çerçeve, yalnızca internet satışlarının pasif satış özelliğine sahip olduğunu belirttiğinden detaylı bir şekilde konuyu ele almamaktadır. Mevcut Türk mevzuatı dikey anlaşmalarda yer alan en çok kayrılan müşteri koşulunu da ele almamaktadır. Önerilen değişiklikler, anlayış ve yorum yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla söz konusu eksiklikleri daha gelişmiş ve ayrıntılı bilgi sağlayarak ele almayı amaçlamaktadır. Kamuoyunun görüşüne açılan söz konusu teklife ilişkin yorumlarınızı 11 Eylül 2017 tarihine kadar Türk Rekabet Kurumu’na gönderebilirsiniz.

İnternetin dağıtım kanalı olarak gelişimi, tüketicilerin büyük miktardaki bilgiye kolayca ulaşması, fiyatları karşılaştırması yanı sıra daha fazla ürün ve satıcıya ulaşmasını da sağlamaktadır. Diğer yandan, üreticilerin ürünleri daha düşük fiyata ve daha geniş bir coğrafyada pazarlamasına imkan sağlamaktadır. Buna uygun olarak, internetin diğer geleneksel satış kanallarına göre daha yoğun bir rekabet ortamı sağladığı kabul edilmektedir. Son yıllarda internetin sağladığı fayda ile üreticilerin ticari çıkarları arasındaki dengenin sağlanmasında rekabet hukukunun rolüyle ilgili küresel tartışmalar artmıştır.

Avrupa Komisyonu, 2010 yılında yayımladığı 330/2010 sayılı Grup Muafiyeti Yönetmeliği ve ilgili kılavuz ile bu konuyla ilgili yaklaşımını ortaya koymuştur. Komisyon bu değişiklikler ile birlikte, internet satışlarına ilişkin yeni yasaklamalar yanı sıra dikey sınırlamalar da getirmiştir. Söz konusu sınırlamalar üreticilerin marka imajı ve bedava yararlanıcılığa ilişkin endişelerini gidermektedir. Teklif edilen eklemelerin içeriği Avrupa Komisyonu kararları ve kılavuzları ile bugüne kadar gelişen Avrupa yaklaşımıyla büyük oranda uyumludur.

Dikey anlaşmalara ilişkin kılavuzda teklif edilen değişiklik ve eklemeleri aşağıda bulabilirsiniz.