İçeriğe Geç

Ece Berkman, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2008 yılında mezun olmuştur. 2010 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır.

Berkman; fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması, kullanılması ve ticarileştirilmesi kapsamında müvekkillere tüm aşamalarda hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Çalışmaları özellikle; marka, lisanslama, haksız rekabet ve reklam düzenlemeleri ile alan adı uyuşmazlıkları,  telif hakkı ve tasarım konularına yönelik stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına odaklanır.

Bugüne dek; fikri ve sınai mülkiyet haklarından kaynaklanan, çok riskli karmaşık ihtilaflarda birçok tanınmış markayı ve eseri davacı ve davalı olarak başarıyla temsil etmiştir. Bu ihtilaflarla daha çok; Türkiye pazarına girmekte problem yaşayan, büyük ölçekli sahte üreticilerle savaşan, trol girişimler ve eski distribütörlerinin ihlallerine uğrayan müvekkiller karşı karşıya kalmaktadır.

Berkman; müvekkillerin haklarını korumak için tecavüz, hükümsüzlük ve haksız rekabet davaları yoluyla ile baskın izinleri alır. Böylece sahte ürünlerin toplatılmasını sağlar. Taklit ürünle mücadele stratejilerinin çizilmesi ve yönetilmesi, ihlalcilerle yargı dışı anlaşmalar, telif hakları ihlalleri ve telif haklarından kaynaklı tazminat talepleri konularında da deneyimlidir.

Berkman Türkiye’de  birçok uluslararası marka portföyünü yönetmekte ve her bir müvekkilin fikri mülkiyet değerlerini korumak üzere kendine özgü stratejiler geliştirmesi için destek vermektedir. Bu stratejiler ile pek çok hukuki mekanizma bir araya getirilmekte ve her bir portföyün kendine özgü karmaşıklıkları ve dinamiklerine yönelik çözümler sunulması amaçlanmaktadır. Örneğin; Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan yayıma itirazlar, önceki marka sahiplerinden muvafakatname alınması ya da hak deviri için uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi gibi…

İngilizce bilen Berkman; moda, otomotiv, kozmetik, bilgi teknolojileri ve medya sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı geniş bir müvekkil kitlesiyle çalışır. Bu müvekkillere öncelikle; Fikri Mülkiyet İhtilafları, Fikri Mülkiyet Yönetimi, Telif Hakları, Alan Adları ve İnternet Ortamında Hak İhlalleri, Taklitle Mücadele alanlarında katkı sunar.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği üyesidir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2010)

EĞİTİM

  • Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2008)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • İstanbul Bilgi Üniversitesi Mezunlar Derneği