İçeriğe Geç

Fulya Kurar, uyuşmazlık çözümü alanında uzmanlaşmış olup uyuşmazlık öncesi risk değerlendirmesinden uzlaşma görüşmelerine ve icra süreçlerine dek tahkim ve devlet mahkemesi yargılamalarının her aşamasında müvekkilleri temsil etmektedir. Uluslararası yatırım tahkimi ve ticari tahkim, alternatif uyuşmazlık çözüm süreçleri, uluslararası davalar ile borçlar hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin konular Kurar’ın çalışma alanı içindedir.

Kurar, hakem heyetleri, mahkemeler ve uyuşmazlık çözüm kurulları nezdinde kapsamlı bir deneyime sahiptir. Müvekkillerin; yatırım, inşaat, satış ve dağıtım anlaşmaları, ortaklık uyuşmazlıkları, ürün sorumluluğu ve haksız rekabetten kaynaklanan tazminat ve aynen ifa talepli davalarında talep ve savunmalarını farklı açılardan sunmalarına yardımcı olur. Ayrıca, FIDIC sözleşmeleri altında büyük ölçekli projeler yürüten inşaat şirketlerine danışmanlık yapar.

Kurar’ın deneyimi, hakem heyeti kararı öncesi ve sonrası gündeme gelen sorunlar dâhil, tahkim sürecinin tüm aşamalarını ve tüm tahkim türlerini kapsamaktadır. Bu bağlamda, geniş bir müvekkil skalasıyla çalışma fırsatı bulmuş, çeşitli tahkim kuralları ve kurullarına tabi uyuşmazlıklarda müvekkilleri temsil etmiştir. Kurar, Türk yatırımcılara; yatırımcı-devlet uyuşmazlıklarından kaynaklanan, karmaşık hukuki ve maddi meseleler ihtiva eden önemli ICSID uyuşmazlıklarında destek olmuştur. Müvekillerin yüksek değerli ICC ve LCIA tahkim yargılamalarında temsiline ilişkin güçlü bir deneyime sahiptir. Bu çerçevede, uluslararası bürolar, zarar hesabı ve inşaat uzmanları ve fon şirketleri ile de yakın plan çalışmaktadır.

Kurar; imar, yabancı yatırım, gümrük ve idari konular gibi günlük ticari işleyişte karşılaşılan hukuki meseleler, borç tahsilatı, önleyici tedbirler ve icra prosedürleri konularında da danışmanlık vermektedir.

Kurar bugüne dek; başta inşaat, altyapı, enerji, telekomünikasyon, teknoloji, tekstil, otomotiv ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler ile Türk bakanlıkları ve devlet organlarının da içinde bulunduğu geniş bir müvekkil grubuna katkı sunmuştur.

Moroğlu Arseven ekibine katılmadan önce, farklı hukuk bürolarında deneyimini arttırmış, yanısıra ICC Milletlerarası Tahkim Divanı’nın Paris’teki sekreteryasında da çalışmıştır.

Belli başlı hukuk mecralarında, düzenli olarak uyuşmazlık çözümü ve tahkim alanında makaleler yayınlamaktadır. Tahkim yarışmalarında da hakem olarak görev almakta olan Kurar, Uluslararası Tahkim Akademisi’nin Türkiye elçisidir. 

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

 • İstanbul Barosu (2014)

EĞİTİM

 • Yüksek Lisans (Onur Derecesi), Paris-Est Créteil Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Ticari Uyuşmazlık Çözümü (2017)
 • Master Derecesi (En Yüksek Onur Derecesi) Paris-Est Créteil Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Uluslararası Ticari Uyuşmazlık Çözümü (2016)
 • Paris Uluslararası Tahkim Akademisi (2013)
 • Uluslararası Ticaret Master 2 derecesi (Onur Derecesi) Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Sorbonne Hukuk Fakültesi (2013)
 • Lisans, Galatasaray Üniversitesi,Hukuk Fakültesi (Onur Derecesi) (2012)
 • Erasmus Öğrenci Değişim Programı Kapsamında Ulusrarası Ticaret Hukuku Master 1 derecesi, Paris I Panthéon-Sorbonne Üniversitesi, Sorbonne Hukuk Fakültesi (2012)

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce
 • Fransızca

ÜYELİKLER

 • ICC Young Arbitrators Forum
 • LCIA Young International Arbitration Goup
 • Young ICCA