İçeriğe Geç

Nejla Aydın Özer, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. 1998 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlıdır. 2020 yılı itibarıyla arabulucu olmaya hak kazanmıştır. İş, ticaret, tüketici, sigorta ve inşaat hukuku alanlarında uzman arabulucudur.

Özer, müvekkillere uyuşmazlık çözümünün her aşamasında destek olur; dava, sözleşme, alacak tahsili, mal varlıklarının korunması ve ilgili tüm diğer konu ve süreçlerde hukuki öneriler verir. Yerli ve yabancı müvekkillere Türkiye’deki ihtilaflarda çözüm sağlama konusunda deneyimlidir. Yüksek değerli, çok taraflı veya karmaşık sorumluluk ilişkileri içeren hukuki ihtilaflarda çözümler üretir. Birçok alanda sahip olduğu uzmanlık, farklı hukuki ihtilaflarda müvekkillere kapsamlı hukuki öneriler geliştirmesini sağlar.

Özer kariyeri boyunca müvekkilleri, Türkiye’deki uyuşmazlık çözümlerinde, Yargıtay ve Danıştay da dâhil olmak üzere her tür ve düzeyde mahkeme önünde temsil etmiştir. Müvekkillere; yerel ve uluslararası sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklara, tüketici uyuşmazlıklarına, pay sahipliği ve ortaklık hususlarına, alacak tahsili ve tasfiyeye, görevin kötüye kullanılması iddialarına ve ortak girişim, inşaat ve gayrimenkul projelerinden doğan uyuşmazlıklara ilişkin geniş bir alanda destek sağlamaktadır. Bunların yanı sıra, özel müşterilere miras hukukundan kaynaklı uyuşmazlıklar, miras taksim sözleşmeleri ve ölüme bağlı tasarruflara ilişkin de destek vermektedir. 

Özer, Moroğlu Arseven’in uyuşmazlık çözümü ekibine liderlik etmenin yanı sıra büyük çokuluslu müvekkillerin geniş çaplı dava dosyalarının yürütülmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Özer çoğunlukla; Gayrimenkul ve İnşaat, Sanayi ve İmalat, Lojistik, Sigorta, Taşımacılık ve Nakliye, Perakende ve Tüketici Ürünleri, Özel Müşteri, Eğitim, Enerji, Altyapı Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji sektörlerinde faaliyet gösteren müvekkillerle çalışır. Onlara; Ticari Davalar, Sigorta Uyuşmazlıkları, İflas ve Yeniden Yapılandırma, Ürün Sorumluluğu ve Tüketicilerin Korunması ve Ürün Sorumluluğu ve Standartları konularında destek verir.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (1998)

EĞİTİM

  • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (1996)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce