Avrupa Komisyonu, Türkiye İlerleme Raporu’nu Avrupa Birliği’nin Genişleme Politikasına İlişkin 2018 Tebliği ile bağlantılı olarak 17 Nisan 2018 tarihinde yayınlamıştır. İlerleme Raporu, uyum süreci ışığında Avrupa Birliği normlarına genel uyumu değerlendirmekte olup, Raporun 7. Bölümü, fikri mülkiyet hukukuna ayrılmıştır.

Raporda, Türkiye’nin bu alanda “iyi düzeyde hazırlık yaptığı” ve aşağıda belirtilen konularda “iyi gelişme” gösterdiği belirtilmiştir:

  • Bir önceki rapordaki öneriler doğrultusunda Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu Yeni Sınai Mülkiyet Kanunu’nun yürürlüğe girmesi,
  • Fikri Mülkiyet Akademisi’nin kurulması ve Vekil Disiplin Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla Türk Patent ve Marka Kurumu’na kayıtlı uzmanların yükümlülüğü ile ilgili yasal bir boşluğun giderilmesi,
  • Avrupa Birliği’nin Fikri Mülkiyet Haklarının Uygulanması Direktifi ile daha yüksek düzeyde yasal uyum sağlamayı amaçlayan Sınai Mülkiyet Kanunu’nun uygulanması kapsamında gümrük kontrollerinin arttırılmasıyla beraber gümrüklerde ele geçirilen taklit ürün sayısının 2016 yılında 2015 yılına göre %35 artması.

Diğer taraftan, Raporda gelecek dönemde aşağıdaki alanlarla ilgili gelişme kaydedilmesi ve eksiklerin giderilmesi gerektiğinin de altı çizilmiştir:

  • Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu taslak olarak bekleyen Telif Hakları Kanunu’nun kabul edilmesi gerektiği,
  • Yeni Telif Hakları Kanunu’nun ülkemizde öne çıkan kolektif hak yönetimine dair yaşanan sıkıntılara, özellikle yabancı yapımcıların hakları, temsil/umuma iletim hakları ve çoğaltma hakları konularında çözüm getirmesinin gerektiği,
  • Sınai Mülkiyet Kanunu’nda biyoteknolojik buluşlara yer verilmediği ve bu alanda özel bir düzenleme bulunmasının eksiklik yarattığı,
  • Fikri ve sınai hak ihlalleri ile mücadele kapsamında uygulama ve önlemlerin arttırılması gerektiği,
  • Ülkemizdeki taklit ve korsan ürün sayılarının hala yüksek olduğu, bu nedenle Sınai Mülkiyet Kanunu’nun fiilen uygulanmasına önem verilmesi gerektiği,
  • Hızlandırılmış imha prosedürünün uygulanması ve fikri sınai haklar ceza mahkemelerinin işleyişinin iyileştirilmesinin gerektiği,
  • Gelişmeler kapsamında hak sahipleri ile olan yapıcı diyaloğa devam edilerek, ekonomik gelişme için kuvvetli Fikri Mülkiyet Hakkı korumasının önemli olduğu hususunda bilincin geliştirilmesi.

Raporun İngilizce tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.