Beşerî Tıbbi Ürünler Fiyatlandırılmasına Dair Kararda değişiklik yapılmış olup bu karar, 19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda beşerî tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk lirası cinsinden 1 (bir) Avro değerinin 2021 yılı için, bir önceki dönemde uygulanan 1 (bir) Avro değerinin %20 fazlasını geçemeyeceği belirtilmiştir. Fiyat Değerlendirme Komisyonu toplanarak Avro değerini ilan eder ve ilan edilen Avro değeri, Komisyon kararının ilanından sonraki ilk gün geçerli olur.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.