İçeriğe Geç

Haksız ticari uygulamalara ilişkin düzenlemeler piyasadaki rakipler arasında serbest ve adil rekabetin korunmasını sağlar. Bu düzenlemelerle tüketicilerin de tekelleşmenin olmadığı ve üreticiler arasında kısıtlayıcı rekabet sözleşmeleri içermeyen temiz bir piyasaya ulaşması hedeflenir. Aynı zamanda tüketicilerin ürün ve hizmetlerin gerçek tedarikçisi, kökeni veya özellikleri hakkında yanıltılmasını da engellemeyi amaçlamaktadır.

Türk hukuku bu alanda haksız rekabeti önlemeye yönelik belirli yasaklar ve kısıtlamalar içermektedir. Bu haksız rekabet hükümleri özellikle işletmelerin fikri mülkiyet haklarının korunması için önemlidir.

Moroğlu Arseven, erken aldığı önlemlerle, müvekkillerini tedarik zincirinin her aşamasında destekler; risklerin belirlenmesi ve haksız ticari uygulamalara ilişkin olarak önceden tedbir almalarını sağlar

Müvekkiller rakipleri tarafından haksız ticari uygulamalara maruz bırakıldıklarında, derhal bu uygulamaları engellemek, bunlara ilişkin tazminat talep etmek, dava açmak ve açılan davada savunma yapmak için Moroğlu Arseven devreye girer.

İLGİLİ AVUKATLAR