İçeriğe Geç

Gökçe İzgi, 2004 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni, 2009 yılında Galatasaray Üniversitesi Ekonomi Hukuku Bölümü’nü bitirdi. 2011-2012 yılları arasında Erasmus Öğrenci Değişimi Programı kapsamında Utrecht Üniversitesi’nde eğitim gördü ve 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

2006 yılından beri İstanbul Barosu’na kayıtlı olan İzgi; 2007 yılında Marka, 2009 yılında da Patent Vekilliği’ne hak kazanmıştır.

Fikri ve sınai mülkiyet hakkı sahiplerinin Türkiye’deki varlıklarını oluşturma, yönetme, ticarileştirme ve koruma konusunda uzmanlaşmış olan İzgi; karmaşık mevzuat uyum sorunlarına ticari ve hukuki riskleri göz önünde bulundurarak çözümler sunar. Çalışmaları öncelikle; marka ve patent hukuku alanında olmakla beraber, yoğun mevzuat düzenlemelerine tabi endüstrilerde ortaya çıkan bir dizi fikri ve sınai mülkiyet sorunları üzerinde de uzmanlaşmıştır.

İzgi; yasal hakların, düzenleyici yükümlülüklerin ve ticari uygulamaların iç içe geçmiş olduğu ve müvekkilin durumunun daha geniş bir açıdan incelenmesini gerektiren durumlarda, detaylı ve pratik hukuki danışmanlık sağlama konusunda deneyim sahibidir.

Ulusal tescil işlemlerinin yürütülmesi, fikri mülkiyet varlığının ve koruma stratejilerinin oluşturulması, lisanslama ve davaların yürütülmesi de dahil, fikri mülkiyet varlıklarının yönetimi konusunda çok uluslu şirketlere hukuki destek verir. Uluslararası patent başvuruları veya lisans sözleşmeleri gibi uluslararası yasal süreçlerde müvekkillerin yanındadır.

İzgi, bugüne kadar; sahtecilikle mücadele kapsamında özelleştirilmiş ve çok yönlü mücadele programları geliştirmek üzere hazırlanmış projeleri yürüterek birçok tanınmış markaya destek sağlamıştır.Bu desteğin kapsamına müvekkilin ihtiyacı ve stratejisine bağlı olarak koordineli araştırmacı desteği sunma, arama ve toplatılmalar, gümrük işlemleri, uzlaşma müzakereleri ve davalar girer. Önde gelen uluslararası şirketleri temsilen çok sayıda marka, patent, endüstriyel tasarım ve haksız rekabet uyuşmazlıklarını başarıyla sonuca bağlamıştır. Müvekkillere, kurumsal kimlik uygulamaları, haksız rekabet ve yanıltıcı reklam uygulamalarına karşı destek olmuş, böylece ticari ürün benzerliklerine dair uyuşmazlıklar, tuzak pazarlama yöntemleri, gizli ticari verilerin usule aykırı kullanımı ve yanıltıcı ticari uygulamalar hususlarında da hatırı sayılır bir deneyim elde etmiştir.

İzgi, Türkiye’de yüksek denetime ve hukuki düzenlemeye tabi alanlardaki  yerli ve yabancı şirketlere hukuki destek sağlamada güçlü bir geçmişe sahiptir. Ağırlıklı olarak ele aldığı projeler; yeni ürünler için pazara girme stratejileri geliştirme, uygulama ve lisans işlemlerini yürütme üzerinedir.

İzgi, müvekillerin pazardaki konumunu, endüstri dinamiklerini veya yerel düzenlemelerdeki yaklaşımlarını da gözeterek; pazara girişleri esnasında dikkate alınması gereken yasal yükümlülüklerinin tespit edilmesi ve faaliyetlerin bunlara uygun hale getirilmesi hususlarında ve olası mevzuat değişikliklerinde müvekkilere destek sağlar.

İzgi; International Trademark Association (INTA), Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG), Licensing Executives Society International (LESI) üyesidir ve aynı zamanda International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI) Türkiye yönetim kurulu üyesidir.  Düzenli olarak fikri mülkiyet sorunları odaklı start-up’larda pro-bono mentorluk yapmaktadır.

Kimya,Yiyecek ve İçecek, İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Telekomünikasyon, Medya, Eğlence ve Spor en yoğun çalıştığı sektörlerdir. Bu sektörler için öncelikli olarak; Fikri Mülkiyet İhtilafları, Patentler ve Faydalı Modeller, Ticari Markalar, Fikri Mülkiyet Yönetimi, İlaç, Sağlık ve Yaşam Bilimleri konularına yoğunlaşır.

Yabancı dili İngilizce’dir.  

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

 • Türk Patent ve Marka Kurumu, Patent Vekili (2009)
 • Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Vekili (2007)
 • İstanbul Barosu (2006)

EĞİTİM

 • Yüksek Lisans, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku  (2014)
 • Erasmus Öğrenci Değişimi Programı, Yüksek Lisans, Utrecht Üniversitesi (2011-2012)
 • Sertifika Programı, Galatasaray Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ekonomi Hukuku (2009)
 • Lisans, Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2004)

DİLLER

 • Türkçe
 • İngilizce

ÜYELİKLER

 • International Trademark Association (INTA)
 • Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG)
 • International Federation of Intellectual Property Attorneys (FICPI)
 • Licensing Executives Society International (LESI)