İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 121: 28 EKİM 2022

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ile İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapıldı

28 Eki 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”), tarafından hazırlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 29 Temmuz 2022 tarihli ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı […]

Daha fazla göster

Sağlık Bakanlığı Tarafından Risk Bazlı İyi Klinik Uygulamaları Denetimleri Hakkında Kılavuz Yayımlandı

28 Eki 2022

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“TİTCK”) İlaç Denetim Dairesi tarafından hazırlanan “Risk Bazlı İyi Klinik Uygulamaları Denetimleri Hakkında Kılavuz” (“Kılavuz”) 8 Ağustos 2022 tarihinde yayımlandı. Kılavuz, risk bazlı iyi klinik uygulamaları (“İKU”) denetimleri ile ilgili süreçleri tanımlamayı ve […]

Daha fazla göster

.tr Uzantılı Alan Adlarında Yeni Dönem: TRABİS, 14 Eylül 2022 Tarihinde Faaliyete Başladı

28 Eki 2022

.tr uzantılı alan adlarının yönetimi 1990 tarihli İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (“ICANN”) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (“ODTÜ”) arasında akdedilen sözleşme uyarınca 1991 yılından beri ODTÜ’ye ait Nic.TR platformunca yönetilmekteydi. Her ne kadar 7 Kasım 2010 tarihli […]

Daha fazla göster

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik’in Uygulanmasına İlişkin Ek Açıklamalar Yayımladı

28 Eki 2022

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) 11 Ağustos 2022 tarihli ve 10295 sayılı verdiği karara istinaden uygulamada yaşanan zorlukların bertaraf edilebilmesi amacı ile Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmelik’in Uygulanması Hakkında Ek Açıklamaları yayımladı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi Yargılamanın İadesi İçin Azami Başvuru Süresini Hükmün Kesinleşmesinden İtibaren 10 Yılla Sınırlı Tutan Fıkranın İptaline Karar Verdi

28 Eki 2022

1 Temmuz 2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi (“AYM”) kararına konu itiraz, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (“HMK”) 377/1 hükmünde geçen “… her halde iade talebine konu hükmün kesinleşmesinden itibaren on yıldır.” bölümünün Anayasa’nın hak […]

Daha fazla göster

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, Afet Riski Altındaki Alanlarda Dönüştürülen Yapıların 10 Aralık 2018 Tarihinden Önceki Harici Devir İşlemlerinin Tapu Harcından İstisna Olduğuna Karar Verdi

28 Eki 2022

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun (“Kurul”) kararına konu başvuruda, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (“6306 sayılı Kanun”) kapsamında riskli yapı ilan edilerek dönüşüme tabi tutulduktan sonra inşa edilen taşınmazın satışı aşamasında alıcı ve satıcı tarafından […]

Daha fazla göster

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

28 Eki 2022

Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 23 Eylül 2022 tarihli ve 31962 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylelikle; Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 4, 6, 11, 13, 24, 26 ve 32. maddelerinde değişiklikler yapıldı. Değişiklik Yönetmeliği ile […]

Daha fazla göster

Elektronik Mühür Hakkında Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

28 Eki 2022

Elektronik mühür sertifika başvurularının alınması, elektronik mühür sertifikasının oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesine süreçleri ile elektronik mühür oluşturma ve doğrulmaya ilişkin usul ve esaslarının belirlenmesi amacı ile hazırlanan Elektronik Mühür Hakkında Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 14 Eylül […]

Daha fazla göster