Elektrik Piyasası Talep Tahminleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 7 Mayıs 2016 tarih 29705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik TEİAŞ, organize sanayi bölgeleri, dağıtım ve görevli tedarik şirketleri tarafından elektrik enerjisi tahminlerinin yapılması, değerlendirilmesi, güncellenmesi ve onaylanmasında izlenecek usul ve esasları kapsamaktadır.

Yönetmelik uyarınca, dağıtım şirketleri dağıtım bölgelerine ilişkin, görevli tedarik şirketleri ise enerji talep etmeyi planladığı son kaynak, perakende satış ve serbest tüketicilerin tüketimine ilişkin talep tahminlerini yapmak ve yıllık olarak EPDK’ya sunmakla yükümlüdür.

Organize sanayi bölgeleri ise kendi dağıtım bölgelerine ilişkin talep tahminlerini hazırlamak ve bağlantı durumuna göre dağıtım şirketi veya TEİAŞ’a sunmakla yükümlüdür.

Talep tahminleri yapılırken talep tahminine esas teşkil edecek modelin oluşturulmasında aşağıdaki ilkeler gözetilir:

  • Seçilen talep tahmin modelinin elektrik talep davranışı ile tutarlı olması
  • Bilimsel ve ekonomik olarak anlamlı açıklayıcı değişkenlerin kullanılması
  • Belirlilik katsayılarının açıklanabilirliği

Yönetmelik ayrıca talep tahminlerinin hazırlanması, sunumu, değerlendirilmesi ve onaylanmasına ilişkin usulü de kapsamaktadır.

Yönetmelik hükümlerine uygun davranılmaması halinde, yükümlülüklerini yerine getirmeyen TEİAŞ, organize sanayi bölgesi, dağıtım şirketi ve görevli tedarik şirketi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca yaptırıma tabi tutulacağı düzenlenmiştir. Bu çerçevede Yönetmelik’e uygun davranılmaması halinde EPDK tarafından para cezasına veya lisans iptaline hükmedilebilecektir.

Yönetmelik, 4/4/2006 tarihli ve 26129 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmeliği yürürlükten kaldırmıştır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.