İçeriğe Geç

Ceren Hazal Baydar; 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı’nı 2017 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı.

Baydar’ın yoğunlaştığı alanlar; birleşme ve devralmalar, proje finansmanı, bankacılık ve finanstır. Bu bağlamda, şirketler hukuku ve ticaret hukukuna ilişkin sorunlarda hukuki destek sağlamaktadır.

Proje planlaması, hukuki ön inceleme, sözleşme müzakeresi ve kapanış aşamaları da dâhil olmak üzere ticari işlemlerin tüm aşamalarında yerli ve yabancı şirketlere danışmanlık sunar. Ayrıca müvekkillere kurumsal yönetim ve yerel mevzuata uyum kapsamında destek sağlamaktadır. Farklı sektörde faaliyet gösteren müvekkillere ticari finans projelerinde ve kredi işlemlerinde danışmanlık sağlama konusunda son derece deneyimlidir.

Baydar, esas olarak şirketler hukuku ve ticaret hukuku alanında çalışmakta olup, müvekkillere sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması çerçevesinde destek olur. Bu kapsamdaki çalışmalarına; iş hukuku, kurumsal yönetim, sermaye piyasaları, bilişim ve ekonomi ve ticaret hukukunun tüm alanları dâhildir.

Baydar, birleşme ve devralmalar ve ortak girişimlerin kurulması süreçlerinde müvekkillere hukuki danışmanlık sağlar; bu işlemlerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi ve sonuçlanması konularında güçlü bir deneyime sahiptir. Hukuki ön inceleme süreçlerinde pay alım ve pay iştirak sözleşmeleri ile pay sahipleri sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresinde kilit bir role sahiptir. Hukuki ön inceleme aşamalarındaki etkin katılımı, müvekkillerin ilerleyen aşamalarda karşılaşabileceği potansiyel hukuki riskleri belirlemesini ve bunlara yönelik çözümler önermesini sağlamaktadır.

Baydar aynı zamanda, proje finansmanı konularında, dış kredi kuruluşları, yabancı bankalar ve diğer finansal kurumlara çeşitli finansman ve kredi işlemlerinde danışmanlık sağlamaktadır. Bu işlemler için teminat sözleşmeleri hazırlanması, refinansmanlar ve portfolyo risklerinin yönetimi konularında hatırı sayılır bir deneyime sahiptir.

Baydar, International Association of Young Lawyers’ın (AIJA) Türkiye Ülke Temsilcisi’dir. 

Baydar; ağırlıklı olarak enerji, finans hizmetleri, üretim, teknoloji, girişimcilik ve start-up endüstrilerindeki müvekkillere danışmanlık hizmeti vermektedir. Yabancı dili İngilizce’dir. 

 

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (2012)

EĞİTİM

  • Yüksek Lisansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku (2017)
  • Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2011)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • International Association of Young Lawyers (AIJA) – (Ülke Temsilcisi)