İçeriğe Geç

Benan Arseven 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Barosu’na kaydoldu ve aynı yıl Marka Vekilliğine hak kazandı.

Arseven; yerel, yabancı ve uluslararası Fortune 500 şirketlerine günlük operasyonlarının başlatılması ve yönetilmesi konusunda danışmanlık hizmeti verir. Dünyanın dört bir yanındaki şirketlerde, kurum içi hukuk departmanını, harici hukuk müşavirliği yaparak dışarıdan destekler. Bu konuda uzmanlaşmıştır.

Arseven uzun yıllardır tanınmış kişi ve kurumların vekilliğini yapmaktadır. Uzmanlık alanı; imalat, sanayi ve enerji sektörü olup bu alanlardaki birçok müvekkile katkı sunar. Öncelikli çalışma alanları; ortak girişimler, birleşme ve devralma, şirket danışmanlığı, mevzuata uygunluk, uyuşmazlık çözümü gibi önemli şirket işlemleri ile ilgilidir. Şirketler Hukuku alanında edindiği deneyim ihtilafları kolayca çözmesini sağlar.

Arseven, meselelere bütünsel yaklaşır. Böylece; ilgili uygulama alanlarındaki güçlü deneyimi ve her bir müşterinin çalışma biçimine dair öngörüleri ile özel tavsiye ve yasal stratejiler geliştirir. Sonuçta;  pragmatik ve gerçeğe dayanan öneriler, risk değerlendirmeleri ve müzakere stratejileri sunar. Müvekkilinin ticari yararını gözetirken, sektördeki dinamikleri ve yasal riskleri göz önünde bulundurur. Bu da müvekkilin iş kesintilerini en aza indirir.

Onun tavsiyeleri, sadece yasal hak ve yükümlülüklerin ne olduğunu değil, aynı zamanda bir işletmenin Türkiye’deki faaliyetlerinin ticari ve operasyonel gerçeklerini de kapsar. Arseven’in iş odaklı bakış açısı onun kritik ticari riskleri, müzakere stratejisini ve çözüm fırsatlarını hızlı bir şekilde belirlemesine olanak tanır. Uyuşmazlıkları azaltma, uzlaşma, dava ve icra çalışmalarına kayda değer bir zaman ayırmaktadır.

Arseven’in şirketler ve ticaret hukukundaki engin deneyimi; ilgili uyuşmazlıkların çözümünün yanı sıra Türkiye operasyonlarına ve düzenleyici yükümlülüklere uygun distibütörlük, ajans ve diğer iş anlaşmalarını ve sözleşmeleri düzenli olarak müzakere etme, şekillendirme, değişiklikler yapma konularında yardımcı olduğu anlamına gelmektedir. Yeniden yapılandırmalar, sonlandırmalar ve karmaşık portföy tazminat davaları dâhil olmak üzere ajans ve distribütör ilişkilerine yardımcı olan özel bir deneyime sahiptir.

Arseven, öncelikli olarak yenilenebilir enerji alanına odaklanan düzenleyici, idari, yasaya uygunluk, lisanslama ve işlem gibi enerji alanındaki tüm konularda yardımcı olur. İstek doğrultusundaki sözleşmeler ve hisse devir sözleşmeleri, kamulaştırmaları, portföy alımları, ruhsatlama işlemlerini destekler. Müvekkilleri, EPC ve O&M gibi enerjiye özgü sözleşme yaklaşımlarına yönlendirme konusunda önemli deneyime sahiptir.

Türkiye’de önemli sayıda sporcu müvekkili bulunmaktadır. Gerektiğinde onları uluslararası mahkemelerde temsil eder, sözleşmeler veya çıkan uyuşmazlıklarla ilgili konularda yardımcı olur.

Ağırlıklı olarak; Tarım ve Biyoteknoloji, Otomotiv ve Otomotiv Yan Sanayi, Kimya, Elektronik, Enerji, Altyapı Hizmetleri ve Yenilenebilir Enerji, Yiyecek ve İçecek, Sanayi ve İmalat, Medya, Eğlence ve Spor, Doğal Kaynaklar, Maden ve Metalurji ve Profesyonel Hizmetler sektörleriyle çalışır. Bu sektörlere; Ticari Sözleşmeler, Şirketler Hukuku, Franchise ve Dağıtım Sözleşmeleri, Birleşme ve Devralmalar, Girişim Sermayesi ve Özel Sermaye Fonları başlıkları altında toplanan alanlarda katkı sunar.

Arseven; Uluslararası Barolar Birliği, Uluslararası Spor Avukatları Birliği, Uluslararası Avukatlar Birliği, İngiliz Ticaret Odası, MIT Girişimcilik Forumu, DAV Alman Avukatlar Derneği üyesidir.

Yabancı dili İngilizce’dir.

KAYITLI OLDUĞU KURULUŞLAR

  • İstanbul Barosu (1997)
  • Türk Patent ve Marka Kurumu, Marka Vekili (1997)

EĞİTİM

  • Lisans, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (1996)

DİLLER

  • Türkçe
  • İngilizce

ÜYELİKLER

  • AmCham Türkiye
  • Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği
  • Uluslararası Barolar Birliği 
  • Uluslararası Spor Avukatlar Birliği
  • Uluslararası Avukatlar Birliği