Küçük ve Orta Bütçeli İşletmelerin (“KOBİ”) finansmana erişimi kolaylaştıracak ve rekabet gücünü artıracak, ticari işletme rehni rejimine dair önemli yasal değişiklikler yakın zamanda 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ile getirildi.

6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (“Kanun”) 28 Ekim 2016 tarihli 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 1447 Sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunu’nu (“Eski Kanun”) mülga ederek, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek.

Eski Kanun’un “İhtira beratları, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai haklar.” şeklinde kullanılan hukuk terminolojisi nedeniyle telif hakları başta olmak üzere hangi fikri ve sınai mülkiyet hakların ticari işletme rehnine konu edilebileceği anlaşılmamaktaydı.

Kanun’un 5/(c) maddesi “Fikri ve sınai mülkiyete konu haklar” demek suretiyle bu konuya açıklık getirmiştir. 1 Ocak 2017 tarihi itibariyle telif hakları dâhil tüm fikri ve sınai hakların ticari işletme rehnine konu edilebilecektir.

Bu link tıklayarak Kanun’un tam metnine ulaşabilirsiniz.