İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; Ar-Ge, lisanslandırma ve teknoloji işlemlerinin her aşamasında danışmanlık verir. Bu sayede, müvekkiller, enerjilerini ve kaynaklarını karmaşık bürokratik işlemlere değil, yenilikçi çalışmalara ve ticarileşmeye yöneltirler.

Müvekkiller; yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi alanında faaliyet göstermektedirler. Bu yenilikçi ve orijinal çalışmalar aynı şekilde yenilikçi hukuki yapı ve stratejilere ihtiyaç duyar. Moroğlu Arseven bu aşamada devreye girer; Ar-Ge veya teknoloji yatırımlarının oluşturulması, elde edilmesi, kullanılması, lisanslanması ve bunlardan yararlanılması için stratejiler üretir.

Müvekkiller arasında; sözleşmeli araştırma kuruluşları, üniversiteler, finansörler, küçük start-up’lar ve çok uluslu şirketlere kadar farklı ticari kuruluşlar yer almaktadır. Müvekkillerin faaliyetleri genellikle sınırlar ötesi etki yaratmakta ve başta tıbbi ürünler, sağlık hizmetleri, yaşam bilimleri, biyoteknoloji ve bilgi teknolojileri olmak üzere çeşitli sektörleri kapsamaktadır.

Moroğlu Arseven; Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesinin birden fazla, farklı yöntemleri olduğunun bilincindedir. Bu nedenledir ki bu yatırımların ticarileştirilmesi sürecinde, tüm teknoloji transferi ve know-how sorunlarını anlamak ve bunlara ilişkin stratejiler geliştirmek için müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder. Dikkate alınması gereken hususlar arasında; finansman, sağlık ve güvenlik, gizlilik, lisanslandırma, devir, üretim, dağıtım konuları, fikri mülkiyet haklarının korunması, yasal gereklilikler (açıklama yükümlülükleri gibi), telif hakları, pazarlama hususları ve tüketici ve ithalat/ihracat düzenlemeleri yer almaktadır.

Moroğlu Arseven’in deneyimli fikri mülkiyet ekibi; müvekkillerin Ar-Ge veya lisanslandırma süreçlerinde varlıklarını sürdürmelerine yarayan mekanizmaların oluşturulması için diğer faaliyet alanları ile iş birliği yaparak çalışır. Benzer şekilde, bu kapsamda iş hukuku düzenlemelerine de özellikle önem verilir ve müvekkillerin yatırımlarını koruma amacıyla, gizlilik sözleşmeleri ve kısıtlayıcı taahhütler düzenlenir.

Türkiye hükümeti bölgesel ve sektöre özgü Ar-Ge çalışmaları yürüten şirketler için vergi teşvikleri ve muafiyetler düzenlemektedir. Moroğlu Arseven, müvekkillerin bu teşviklerden yararlanabilmelerine yönelik olarak da danışmanlık verir.

İLGİLİ AVUKATLAR