Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile 2 Ocak 1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun (“Hafta Tatili Hakkında Kanun”) yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte, işçilerin hafta tatili hakkını koruyan diğer mevzuat hükümlerinin yürürlüğü devam etmektedir.

Hafta Tatili Hakkında Kanun, nüfusu on bin veya on binden fazla olan şehirlerde bulunan iş yerlerinde haftada bir gün tatil zorunluluğu öngörmekteydi. Hastaneler, eczaneler, su, elektrik ve gaz şirketleri, matbaalar gibi sayılı bazı işyerleri için kanun kapsamında istisna tanınmaktaydı. Söz konusu zorunluluktan muaf olmak isteyen diğer iş yerlerinin ise mahalli idari birimlere başvurarak ruhsat alma mecburiyeti bulunmaktaydı.

Hafta Tatili Hakkında Kanun ile iş yerlerinin haftada bir gün tatil etme zorunluluğu kalkmaktaysa da işçilerin hafta tatili hakkını düzenleyen diğer mevzuat yürürlükte kalmaya devam etmektedir:

  • 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun uyarınca, hafta tatilinin Pazar günü olduğu, bu tatilin 35 saatten az olmamak üzere Cumartesi günü en geç saat 13.00’ten itibaren başladığı düzenlenmektedir.
  • 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca, kanun kapsamına giren iş yerlerinde, işçilere tatil gününden önce normal çalışma süresi olarak belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmi dört saat hafta tatili verilmesi öngörülmüştür.
  • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca, işveren, işçiye her hafta kural olarak Pazar günü veya durum ve koşullar buna imkân vermezse, bir tam çalışma günü tatil vermekle yükümlüdür.

1 Temmuz 2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Kanun’un tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.