İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 49: 26 Temmuz 2017

Ulusal İstihdam Stratejisine İlişkin 2017-2019 Eylem Planları Kabul Edildi

6 Eyl 2017

2014 yılında kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) (“UİS”) ve Eylem Planları (2014-2015)’na ilişkin olarak, ulusal istihdam stratejisinin güncellenmesi ve yeni dönem eylem planlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen çalışma sonucu ortaya çıkan “Ulusal İstihdam […]

Daha fazla göster

Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaret Kullanımına İlişkin Bildirim Sürelerini İlan Etti

30 Ağu 2017

Türk Patent ve Marka Kurumu (“TürkPatent”) tescilli coğrafi işaretlerin kullanım hakkı için Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) ve Uygulama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) kapsamında öngörülen bildirim yükümlülüğüne ilişkin süreleri ilan etti. SMK uyarınca tescilli coğrafi işaretler sicilde belirtilen şartlara uygun olan ürünlerin […]

Daha fazla göster

İhaleler Kapsamında Sunulacak Yabancı Ülkede Düzenlenmiş Resmi Belgelerin Tasdik İşlemlerine İlişkin Ek Prosedürler Getirildi

16 Ağu 2017

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik […]

Daha fazla göster

Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik Yayımlandı

9 Ağu 2017

Uluslararası sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında uluslararası düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinin asgari hizmet sunum standartları, uluslararası sağlık turizmi hizmetlerinde faaliyet yürütecek sağlık kuruluşları ile aracı kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu faaliyetlerin denetlenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Uluslararası sağlık […]

Daha fazla göster

Türkiye’de Yerleşik Kişiler Bundan Böyle Sermaye Piyasası Araçları ve Kıymetli Evrak İşlemlerini Ancak Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Aracılığıyla Yapabilecekler

2 Ağu 2017

Kaldıraçlı işlemlerin yanı sıra kıymetli evrak ve benzer sermaye piyasası araçları alım satımına da yeni sınırlamalar getirildi. Türkiye’de yerleşik kişiler söz konusu bu işlemleri yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecekler. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 […]

Daha fazla göster

Veri Koruma Kurulu Tarafından Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı Yayımlandı

26 Tem 2017

Uzun süredir beklenen Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı (“Taslak Yönetmelik”) Veri Koruma Kurulu tarafından yayımlandı. Taslak Yönetmelik uyarınca, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama […]

Daha fazla göster