2014 yılında kabul edilen Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) (“UİS”) ve Eylem Planları (2014-2015)’na ilişkin olarak, ulusal istihdam stratejisinin güncellenmesi ve yeni dönem eylem planlarının belirlenmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen çalışma sonucu ortaya çıkan “Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)” Yüksek Planlama Kurulu’nun 4 Temmuz 2017 tarihli kararıyla kabul edildi.

2017-2019 Eylem Planları, 2014’ten beri kabul edilen eylem planları ile uyumlu şekilde dört politika ekseni ve yedi sektör üzerine inşa edilmiştir.

Yeni dönem eylem planlarının oluşumunda etkili olan dörttemel politika ekseni aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

  • eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi,
  • işgücü piyasasında güvence ve esnekliğin sağlanması,
  • özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılması,
  • istihdam-sosyal koruma ilişkisinin güçlendirilmesi.

Ek olarak; Türkiye ekonomisinin yapısal özellikleri, büyüme ve gelişme eğilimleri dikkate alınarak büyüme potansiyeli ve istihdam esnekliği yüksek olan ve ekonomik büyüme sürecini önemli ölçüde destekleyen sektörler belirlenmiş olup bu doğrultuda (i) bilişim, (ii) finans, (iii) inşaat, (iv) sağlık, (v) tarım, (vi) tekstil ve hazır giyim ile (vii) turizm sektörlerinde istihdam stratejileri geliştirilerek kimi hedef ve politikalar oluşturulmuştur.

Ulusal İstihdam Stratejisi (2014-2023) ve Eylem Planları (2017-2019)’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.