23 Aralık 2020 tarihli ve 31343 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3316 ve 3317 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları uyarınca kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay uzatılmıştır.

Buna göre;

22 Aralık 2020 tarihli ve 3316 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki döneme ilişkin kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için 4447 sayılı Kanun’un geçici 23. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’nda belirtilen esaslar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirlenmiş, aynı tarihli 3317 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Karar ile kısa çalışma ödeneğinin süresi ise 28 Şubat 2021’e kadar uzatılmıştır.

30 Aralık 2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 3344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmıştır.

3316 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

3317 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

3344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.