Başbakanlık tarafından yayımlanan 2016/25 sayılı Genelge ile kamu kurum ve kuruluşları taraf oldukları ulusal ve uluslararası sözleşmelerde uyuşmazlık çözüm yolu olarak İstanbul Tahkim Merkezi’ne (“ISTAC”) başvurma konusunda teşvik edilmiştir. Genelge’de ISTAC Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları’nın uluslararası standartlarda hazırlandığına dikkat çekilerek, bu çerçevede etkin, tarafsız, esnek ve gizlilik esaslarına dayalı olarak kısa sürede ve düşük masraf ile çözüm sunulduğu vurgulanmıştır.

Genelge’de ISTAC uyarınca verilen hakem kararlarının nihai karar olup, temyiz yoluna başvurulmaksızın icra edilebildiği açıklanmıştır. ISTAC’ın ayrıca tahkim uygulamaları hakkında eğitim ve rehberlik hizmeti sunduğu ifade edilmiştir.

Başbakanlık’ın 2016/25 sayılı Genelgesi, 19 Kasım 2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.