İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Koordinasyon Kurulu’nun (“Kurul”) kurulacağı Başbakanlık Genelgesi ile duyuruldu. Kurul, İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin yapacağı çalışmaların daha hızlı ve etkin şekilde yürümesi amacı ile kurulmuştur. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi, Türkiye’nin İslami finans alanındaki konumunu güçlendirecek ve Türkiye’yi bu alanda önemli bir merkez haline getirecektir.

Kurul’un kuruluşunu öngören İstanbul Uluslararası Finans Merkezi ile ilgili 2016/24 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (“Genelge”), 11 Kasım 2016 Tarihli ve 29885 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Genelge, İstanbul’un coğrafi konumu sayesinde farklı piyasalarda eş zamanlı işlem yapmaya elverişli olduğuna ve doğal bir finans merkezi olduğuna dikkat çekmektedir. Son senelerde İslami finans araçlarının çeşit ve kullanımının arttığı ve Türkiye’nin İslami Finans alanında önemli bir aktör haline geldiği belirtilmiştir.

Kurul, İstanbul Uluslararası Finans Projesi kapsamında

 • Temel politika ve stratejileri belirlemek,
 • İlgili kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yönlendirmek,
 • Sorunların çözümü için gerekli tedbirleri almak,
 • Mevzuat düzenlemeleri yapmak,
 • Bu kapsamda yapılacak tüm iş ve işlemleri koordine etmek, karar almak ve uygulamaları takip etmek

ile görevlidir.

Kurul, Sermaye Piyasası Kurulunun bağlı olduğu Başbakan Yardımcısı Başkanlığı altında,

 • Hazineden sorumlu Başbakan Yardımcısı,
 • Adalet,
 • Çevre ve Şehircilik,
 • Ekonomi, Gümrük ve Ticaret,
 • Kalkınma,
 • Maliye ve
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlarından oluşur.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.