Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kaydolma yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularını belirledi. Özetle; vakıflar, dernekler, noterler, avukatlar, mali müşavirler, sendikalar, siyasi partiler ve yalnızca otomatik olmayan yollarla veri işleyenler, Sicile kayıt yükümlülüğünden istisna tutuldu.

2018/32 sayılı Kurul Kararı (“Karar”) 15 Mayıs 2018 tarihli ve 30422 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar uyarınca;

  • Vakıflar,
  • Dernekler,
  • Noterler,
  • Avukatlar,
  • Mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler,
  • Sendikalar ve
  • Siyasi partilerin

iştigal alanlarına giren veri işleme faaliyetleri için Sicil’e kayıt yükümlülükleri bulunmayacak.

Yukarıdakilere ek olarak, herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla yalnızca otomatik olmayan yollarla veri işleyenler de kayıt yükümlülüğünden istisna tutuldu.

Karar, Kurul’a objektif kriterler gözeterek Sicil’e kayıt yükümlülüğüne istisna getirme hakkı tanıyan, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 16. Maddesi kapsamında alındı. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi beklenen Sicil hakkında detaylı bilgiye 4 Ocak 2018 tarihli yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İlgili Kararın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.