Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) yeterli veri korumasını sağlamayan ülkelere yapılacak veri aktarımları için akdedilecek taahhütnamelerde bulunması gereken asgari unsurları (“Asgari Unsurlar”) yayımladı. Yeterli veri koruma sağlayan ülke listesinin Kurul tarafından yakın zaman yayınlanması bekleniyor. Asgari Unsurlar, veri sorumlularına yapılacak aktarımlar ve veri işleyenlere yapılacak aktarımlar olmak üzere Kurul tarafından ayrı ayrı yayımladı.

Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 9’da düzenlenmektedir. Kural olarak, kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Diğer yandan, açık rıza olmaksızın kişisel veri işlemeyi mümkün kılan istisnai hallerden birinin varlığı ve kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması veya Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir. Bu kapsamda, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunmaması durumunda taraflar arasında yazılı bir taahhütname akdedilmesi gerekecektir ve Asgari Unsurlar aşağıdaki hususları kapsamaktadır:

  • Yabancı ülkede bulunan veri sorumluları da Türkiye’deki veri sorumluları gibi yeterli güvenliği sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacaklar.
  • Aktarılan kişisel verilerin sözleşmeye uygun olarak işlenmemesi durumunda veri sorumluları sözleşmeyi doğrudan feshedebilecek.
  • Yabancı veri sorumluları ve veri işleyenler, yerel bir idari makamın aktarılan kişisel verilere ilişkin herhangi bir talebi olması durumunda veri sorumlusuna bildirecek.
  • Yabancı veri sorumluları, veri işleyenlerin veri işleme faaliyetlerinden müteselsilen sorumlu olacak.
  • Veri sorumluları, veri aktardıkları yabancı veri sorumluları ve veri işleyenleri denetleyebilecek.

16 Mayıs 2018 tarihinde Kurul’un resmi sitesinde yayımlanan Asgari Unsurlar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.