Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu için tek bir irtibat kişisi atanabileceğine; bununla birlikte, Türkiye’de yerleşik veri sorumluları bakımından ise aynı kişinin birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanamayacağına karar verdi.

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (“VERBİS”) kaydı gerçekleştirilirken, aynı veri sorumlusu temsilcisinin yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu adına girişinin yapılabildiği, ancak aynı irtibat kişisinin yurt dışında yerleşik birden fazla veri sorumlusu adına girişinin yapılamadığı belirtilerek söz konusu çelişkinin giderilmesi için Kurul’a yapılan başvuru neticesinde;

Türkiye’de yerleşik veri sorumluları bakımından,

  • İrtibat kişisinin, veri sorumlusunun Kurul’la iletişimi sağlamak ve tüm VERBİS işlemlerini gerçekleştirme amacıyla atandığı,
  • Sicile bildirilen bilgilerde değişiklik olması hâlinde bu değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren en geç 7 gün içinde VERBİS’te değişiklik yapılması gerektiği,
  • Bu değişikliği süresinde sisteme girebilmesi için veri sorumlusunun kişisel veri işleme faaliyetlerini yakından takip etmesi gerektiği göz önüne alınmış,
  • Bir gerçek kişinin aynı anda sadece bir veri sorumlusu tarafından irtibat kişisi olarak atanabilmesine karar verilmiştir.

Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumlusu bakımından ise,

  • Hem kişisel verilerin korunması mevzuatı konusunda hem de yurt dışında yerleşik veri sorumlularıyla iletişimi sağlayabilecek düzeyde uzmanlaşmış gerçek veya tüzel kişilerin tespit edilerek veri sorumlusu temsilcisi olarak atamasının zorluğu göz önüne alınmış,
  • Aynı kişinin Türkiye’de yerleşik olmayan birden fazla veri sorumlusu tarafından veri sorumlusu temsilcisi olarak atanabilmesine imkân sağlanmış,
  • Bu kapsamda, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları adına Kurul’la iletişimi sağlayacak asıl muhatabın veri sorumlusu temsilcisi olması, Türkiye’de yerleşik olmayan veri sorumluları için veri sorumlusu temsilcisi tarafından atanacak irtibat kişilerinin VERBİS işlemlerini gerçekleştirecek kişi olması dikkate alınmış,
  • Aynı gerçek kişinin Türkiye’de yerleşik olmayan birden fazla veri sorumlusu için irtibat kişisi olarak atanması uygun bulunmuştur.

9 Eylül 2020 tarihinde Kurul’un resmi internet sitesinde yayımlanan 16 Temmuz 2020 tarih ve 2020/542 sayılı özet karara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.