Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”), icra dosyasının tarafı olan ilgili kişilerin icra takibi ile ilgisi bulunmayan akrabalarına İcra Müdürlükleri tarafından haciz ihbarnamesi gönderilmesi hakkındaki 17 Eylül 2020 tarihli ve 2020/710 sayılı kararı yayınladı. Şikayetçi, icra dairelerinin alacak takibine ilişkin tebligatın yapılması için alacaklının yakınlarının araştırılmasını ve alacaklı yakınlarına alacaklının kişisel verilerinin paylaşılmasını Kurul’a şikâyet etmiştir.

Kurul, ilgili kişilerin kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılması hususuna ilişkin olarak; İcra ve İflas Kanunu’nun 89. maddesi kapsamında borçlunun üçüncü kişilerdeki alacağının tahsili amacıyla alacaklı tarafından bildirilen gerçek veya tüzel kişilere İcra Müdürlüklerince haciz ihbarnamesi gönderilebileceğine ve işlemenin ilgili kanun maddesi uyarınca gerçekleştirildiğine, bu durumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na bir aykırılık teşkil etmediğine karar vermiştir.

Kurul’un resmi internet sitesinde yayınlanan özet karara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.