Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun (“Kurum”) teşkilat yapısı, hizmet birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirleyen Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 26 Nisan 2018 tarihli ve 30403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelik uyarınca Kurum, başkanlık (“Başkanlık”) ve dokuz üyeli bir kuruldan (“Kurul”) oluşacak. Kurul’da ise bir başkan ve ikinci başkan bulunacak.

  • İnceleme Dairesi
  • Hukuk İşleri Dairesi
  • Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi
  • Rehberlik, Araştırma ve Kurumsal İletişim Dairesi
  • İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi
  • Strateji Geliştirme Dairesi

Kurum içi denetim, inceleme ve soruşturma işlemleri, başkan tarafından görevlendirilecek yetkililer tarafından yerine getirilecek olup Kurul’un yetki ve görev alanına ilişkin sonuçlar Kurul’un bilgisine sunulacaktır.

Kurum personellerini atama ve hizmet birimleri arasında personel dağılımlarını belirleme yetkisi ise başkanda olacaktır.

Yönetmelik kapsamında yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularda Kurul kural ve rehberler çıkartmaya yetkili olacaktır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz