27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Torba Kanun ile 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’da (“Kanun”) değişiklik yapıldı. Söz konusu değişiklik ile internetten radyo ve televizyon yayınları için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (“RTÜK”) yayın lisansı alınması zorunlu hale getirildi ve RTÜK’e internet ortamında sunulan yayınları denetleme yetkisi verildi.

Kanun kapsamında yapılan değişiklikler ile aşağıdaki düzenlemeler getirilmiştir:

 • RTÜK’ten geçici yayın hakkı ve/veya yayın lisansı bulunan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayınlarını internet ortamından da sunabilecektir.
 • Yayın hizmetlerini sadece internet ortamından sunmak isteyen medya hizmet sağlayıcılarına RTÜK’ten yayın lisansı alma ve bu yayınları internet ortamından iletmek isteyen platform işletmecilerine de RTÜK’ten yayın iletim yetkisi alma zorunluluğu getirilmiştir.
 • RTÜK’ün talebi üzerine;
  • geçici yayın hakkı veya yayın lisansı bulunmayan ya da
  • bu hak ve/veya lisansı iptal edilen

gerçek ve tüzel kişilerin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletilmesi halinde sulh ceza hâkimi tarafından söz konusu yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecektir. Bu karara karşı 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre itiraz yoluna başvurulabilecektir.

 • İçerik veya yer sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde dahi RTÜK’ün görev alanına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar ve Kanun hükümlerine aykırı yayın yaptığı RTÜK tarafından tespit edilen;
 • bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının veya platform işletmecilerinin yayın hizmetlerinin internet ortamından iletimi veya
 • internet ortamından Türkçe olarak Türkiye’ye yönelik yayın yapan veya yayın dili Türkçe olmamakla birlikte Türkiye’ye yönelik ticari iletişim yayınlarına yer veren yayın kuruluşlarının yayın hizmetleri

hakkında da sulh ceza hâkimi tarafından içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecektir.

Yukarıda belirtilen kuruluşların da internet ortamındaki yayınlarına devam edebilmeleri için RTÜK’ten yayın lisansı, bu kapsamdaki platform işletmecilerinin de yayın iletim yetkisi alması zorunlu hale getirilmiştir.

 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (“BTK”) görev ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla, bireysel iletişim yeni getirilen düzenlemeler kapsamında değerlendirilmeyecektir. Yayın hizmetlerini internet ortamından iletmeye özgülenmemiş platformlar ile yayın hizmetlerine yalnızca yer sağlayan gerçek ve tüzel kişiler bu düzenlemeler kapsamında platform işletmecisi sayılmayacaktır.

Getirilen düzenlemelerin detayları, BTK ve RTÜK tarafından değişikliklerin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içerisinde çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenecektir.

27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili Kanun değişikliğinin tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.