Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (“TCMB”) Türk lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak yeni azami akdi ve gecikme faiz oranlarını belirlemiştir. Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8) (“Tebliğ”) 12 Kasım 2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yeni oranlar 1 Ocak 2017 tarihinden 31 Mart 2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Yeni aylık azami akdi faiz oranları aşağıdaki gibidir:

  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemleri açısından yüzde 1,84
  • Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemleri açısından yüzde 1,47.

Yeni aylık azami gecikme faiz oranları ise aşağıdaki gibidir:

  • Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemleri açısından yüzde 2,34
  •  Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemleri açısından yüzde 1,97.

Ek olarak, katılım bankalarınca kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık akdi kâr payı oranları TCMB tarafından Tebliğ ile belirlenen aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını geçmeyecektir.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranları her yılın Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül ve Ekim-Aralık dönemleri için TCMB tarafından açıklanmaya devam edilecektir.

Tebliğ ile Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2014/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.