26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun (“Kanun”) ile mücbir sebep hâlinin meydana gelmesi durumunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nca 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında öngörülen mali yükümlülüklerin ve/veya beyanların ertelenebileceği ve bu mali yükümlülüklerin taksitlendirilebileceğine ilişkin yasal düzenleme getirilmiştir.

Bu çerçevede ilgili hükmün uygulanabilmesi bakımından mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat edilebilmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı mücbir sebep hâli ilan etme ve bu sürede mali yükümlülüklerden hangilerinin yerine getirilmeyeceğini tespit etme hakkı mevcuttur.

İlgili düzenleme 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulama alanı bulacaktır.

 Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.