Mali Eylem Görev Gücü’nün (“FATF”) Türkiye IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi 2018 Ekim ayında başlayacaktır. FATF suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadele etmek için uluslararası standartlar oluşturmaktadır. 2014 yılından beri, üye ülkeler “Ulusal Risk Değerlendirmesi” yapmalarını gerektiren denetimlere tabi olmaktadır. Mali Eylem Görev Gücü, Türkiye’nin 1991 yılından beri üyesi olduğu hükümetler arası bir organizasyondur.

FATF Değerlendirme Ekibi’nin Türkiye’yi ziyaret tarihi Mart 2019 olarak ve değerlendirme raporunun görüşüleceği FATF Genel Kurul tarihi 2019 Ekim olarak duyurulmuştur.

2016/22 sayılı Genelge (“Genelge”) 21 Ekim 2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Genelge’de mevzuat uyumluluğunun gözden geçirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve sürecin efektif bir şekilde işlemesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda bir “Ulusal Risk Değerlendirme Projesi ve Proje Eylem Planı” hazırlanacağı duyurulmuştur.

Çalışmalar sırasında koordinasyon ve işbirliği sağlanması amacıyla Maliye Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında, 19 üyeden oluşan bir “Proje Yönlendirme Komitesi” oluşturulmuştur.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.