Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar başlıca; teşvik belgesi düzenlenen yatırımların destekten yararlanmasına ilişkin şartlarda; tamamlama vizesi düzenlemelerinde ve destek sürelerinde değişiklikler getirmiştir. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Karar”) 5 Ekim 2016 tarihli ve 29848 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

 • Önceki uygulamada, teşvik kapsamında yer alan ve tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan belirli yatırımlar için yatırımcıların Bakanlık’a müracaat etmeleri gerekmekteydi. Yatırımcılar artık bu yatırımlar için Bakanlık yerine yatırımın yapılacağı yerde bulunan yerel birimlere de müracaat edebilecektir.
 • Stratejik yatırımlar için öngörülen faiz desteği yatırıma başlama tarihine bakılmaksızın uygulanacaktır.
 • Büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları çerçevesinde daha önce destek sağlanmayan bölgelerde de sigorta primi işveren hissesine ilişkin destek sağlanacaktır.
 • Kurumlar vergisi ve gelir vergisine uygulanan indirim oranları, yatırımcıların daha geniş bir parasal katkıda bulunması gerektirecek şekilde artırıldı.
 • Endüstri bölgelerinde gerçekleştirilen imalat sanayine yönelik yatırımlar da bir alt bölge desteklerinden yararlanacak yatırımlardan sayılmaya başlanmıştır.
 • Bir alt bölge desteğinden yararlanması için düzenlenecek teşvik belgelerine ilişkin asgari sabit yatırım tutarı aşağıdaki gibidir:
  • 1 ve 2 numaralı bölgelerde yapılan yatırımlar için 1 milyon TL (İstanbul hariç)
  • Diğer bölgelerde yapılan yatırımlar için 500 bin TL’dir.
 • Yatırım süresi içinde tamamlanamayan yatırımlar için; tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecek. Ancak, bu harcamalar teşvik belgesi kapsamında yer alan desteklerden yararlandırılmayacaktır.
 • Otel yatırımları için; tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait tamamlama vizeleri ise belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.