Organik tarım usul ve uygulamalarına ilişkin değişiklikler yapıldı. Önemli değişiklikler arasında su ürünleri yetiştiriciliğinde organik su ürünlerinin bulunmaması halinde organik olmayan su ürünleri ile stok yenilemenin mümkün olması yer almaktadır. Ayrıca, vergiye tâbi olmayan çiftçilerden satın alınan organik ürünler için müstahsil makbuzu düzenlenmesi kuralı getirildi.

10 Ocak 2018 tarihli ve 30297 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in çeşitli maddelerinde değişiklikler yapıldı. Değişiklik Yönetmeliği uyarınca;

 • Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki durumlar nedeniyle yüksek ölümlerin olması ve organik olarak yetiştirilen su ürünleri bulunmaması halinde, organik olmayan su ürünleri ile stok yenilenebilecek veya yeniden oluşturulabilecek:
  • Doğal afet,
  • Kötü iklim koşulları,
  • Müteşebbisin sorumlu tutulamayacağı su ürünleri hastalıkları, su kalitesi/miktarındaki ani değişiklikler veya üretim tesisinde meydana gelen arıza veya tahribat.

Ancak bu durumda, su ürünleri stokunun, üretim döngüsünün en az son üçte ikisini organik su ürünleri yetiştiriciliğinde geçirmesi şartı getirildi.

 • Vergiye tâbi olmayan çiftçilerden satın alınan organik ürünler için vergiye tabi çiftçilerin ve toptancıların müstahsil makbuzu düzenlemeleri kuralı getirildi.
 • Üretici grubuna, organik tarım faaliyetini tüzel kişiliği haiz kurum ve kuruluşlar altında yapma zorunluluğu getirildi.
 • Yönetmeliğin önceki halinde, bir sürünün büyütülmesi ve/veya sürünün yenilenmesi için organik olarak üretilen hayvanların bulunmaması halinde her yıl, mevcut sürüde bulunan hayvanların belirli oranlarda konvansiyonel hayvancılık yapan işletmelerden getirilmesine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (“Bakanlık”) onayı ile izin veriliyordu. Değişiklik Yönetmeliği ile bundan sonra söz konusu hayvanlara geçiş süreci uygulanması düzenleme altına alındı.
 • Yönetmeliğin önceki halinde yer alan “Organik etlik piliç yetiştiriciliğinde yavaş gelişen genotiplerin kullanılması durumunda asgari kesim yaşı 72 gündür.” ibaresi yürürlükten kaldırıldı.
 • Değişiklik Yönetmeliği uyarınca ürün etiketleri aşağıdakileri ihtiva etmek zorunda:
  • “Organik” ibaresi
  • Ürünlerin;
   • Yönetmeliğe uygun olarak üretildiği veya
   • Yönetmeliğe uygunluğunun kontrol edilerek yeniden sertifikalandırıldığını belirten ibare (ithal edilen ürünlerde)
 • Bakanlık kontrollerine ilişkin yeni usuller belirlendi.

İlgili Değişiklik Yönetmeliğinin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.