Para-Kredi Koordinasyon Kurulu piyasa araştırması ve piyasaya girişe yönelik mali destek programını değiştirdi. Değişiklikler, özellikle ileri teknolojiyle ilgili olan yabancı şirketlerin alımlarında markalarla ilgili maliyetler için geçerli olacaktır.

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) yürürlüğe girdi. Değişiklik Tebliği 22 Şubat 2018 tarihli 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Tebliği ile öne çıkan hükümler şu şekildedir:

  • Yurt dışında yerleşik şirkete ait ve kriterleri Tebliğ’e ait genelge ile belirtilen markanın alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 2.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenecektir.
  • Faiz desteği verilecek kredi tutarlarının hesaplanmasında yurt dışında yerleşik şirkete ait markanın alım bedelinin azami %50’si esas alınacaktır.
  • Bu hükümler kapsamındaki faiz harcamalarına ilişkin giderlerin desteklenebilmesi için genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ön onay alınması gerekecektir.
  • Değişiklik Tebliği’nin yürürlüğe girdiği yayım tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış başvurular için Tebliğ’in lehe olan hükümlerinin uygulanacağı karara bağlanmıştır.

Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Tam metne bu linkten ulaşabilirsiniz.