İçeriğe Geç

Fikri mülkiyet portföyünü başarılı yönetebilmek için, tamamlayıcı hukuki sistemlerin özenle koordine edilmesi ve ön planda tutulması gerekir. Söz konusu hukuki sistemler müvekkilin ticari amaçlarının desteklenmesi ve korunmasını sağlar.

Moroğlu Arseven müvekkillerin akılcı kararlar almasını hedefler. Bu hedef doğrultusunda; fikri mülkiyete konu olan varlıkların takip etmeye ve savunmaya değer nitelikte olup olmadığı konusunda görüş sunar.

Türk fikri mülkiyet portföylerini düşük maliyetle kurma, tanımlama, koruma, büyütme ve kullanma konularında müvekkilleri destekleyerek, fikri mülkiyet portföylerinin yönetimi konusunda kapsamlı ve uygulamalı yaklaşımlar üretir. Portföy risklerini ve yasal maliyetleri dengelemek için gerçekçi yaklaşımlar sunmaya özel bir önem verir.

Yapılandırılmış portföy yönetimi; fikri mülkiyet varlıklarına ilişkin birden çok faaliyeti planlı bir stratejiyle bir araya getirmektedir. Bu çerçevede; şirketlerin mevcut haklarının ve hukuki risklerinin takibi, yıllık gelir ve vadelerinin takibi için yapılandırılmış süreçler oluşturulması ve üçüncü kişilerin piyasadaki faaliyetlerinin izlenmesi destekler verilir. Uluslararası müvekkiller; bölgesel ve global portföy stratejileriyle uyumlu yerel stratejiler geliştirmeleri için düzenli destek alırlar.

Moroğlu Arseven’in “Yapılandırılmış portföy yönetimi” müvekkillere birçok avantaj sağlar. Portföyleri için mevcut haklarının lisanslandırılması veya elden çıkarılması, üçüncü kişilerden hak elde edilerek uyuşmazlıkların önlenmesi gibi…  

Bugüne kadar, Moroğlu Arseven kanalıyla, fikri mülkiyet ihlallerinin ortadan kaldırılması, ihlale konu marka haklarının iadesi, ilgili ürünlerin piyasadan kaldırılmasına yönelik birçok uygulama gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamalar genellikle büyük çapta arama ve el koymaları (baskınlar), birden fazla yerde eş zamanlı baskınları kapsamaktadır.

 

İLGİLİ AVUKATLAR