İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 63: 22 Mart 2018

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İlaçların Ambalajlanması ve Kullanma Talimatlarına İlişkin Kılavuzları Güncelledi

14 Haz 2018

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (“Kurum”), beşeri tıbbi ürünlerin ambalajlanması ve kullanma talimatlarına ilişkin kılavuzları 23 Şubat 2018 tarihi itibariyle güncellemiştir. Bundan böyle, ilgili konularda güncel kılavuzun takip edilmesi gerekmektedir. Öne çıkan değişiklikler özellikle etkin maddenin belirtilme biçimi […]

Daha fazla göster

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapıldı

7 Haz 2018

Para-Kredi Koordinasyon Kurulu piyasa araştırması ve piyasaya girişe yönelik mali destek programını değiştirdi. Değişiklikler, özellikle ileri teknolojiyle ilgili olan yabancı şirketlerin alımlarında markalarla ilgili maliyetler için geçerli olacaktır. Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Elektrik Kayıp ve Kaçak Bedellerinin Tüketici Tarafından Ödenmesine Dair Hükümlere İlişkin İptal Başvurusunu Reddetti

31 May 2018

Kayıp kaçak elektrik bedellerinin tüketicilerden tahsilini düzenleyen 4 Haziran 2016 tarihli 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (“Değişiklik Kanunu”) 13 maddesi için yapılan iptal başvuruları Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. Dağıtım sistemine giren toplam […]

Daha fazla göster

Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

24 May 2018

Otomotiv ürünlerinin etkin gözetimi ve denetimini öngören Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (“Yönetmelik”) 22 Şubat 2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İlgili Yönetmelik, piyasaya ilk defa arz edilen araçların ve otomotiv ürünlerinin ilgili teknik […]

Daha fazla göster

Tapuya Tescil ve Şerh İşlemleri Kolaylaştırıldı

17 May 2018

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca tapuda gerçekleştirilecek işlemler için çeşitli kolaylıklar getirildi. İpotek sözleşmesini resmi olarak kurma zorunluluğuna tabi olmayan istisnai kişilerin kapsamı genişletildi. Ayrıca, borç veya kredi sözleşmelerinin tapu müdürlüklerince resmi senet […]

Daha fazla göster

Amme Alacaklarının Tahsili Sonucunda Zor Duruma Düşecek Vergi Mükelleflerinin Borçlarının Tecil Sürelerine İlişkin Kriterler Yayımlandı

10 May 2018

21 Temmuz 1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A maddesi uyarınca, amme alacaklarının ödenmesinin vergi mükellefini çok zor duruma düşürmesi halinde, mükellefin borcu beş yıldan fazla olmamak üzere tecil edilebilir. Amme alacaklarının tahsili neticesinde […]

Daha fazla göster

7099 Sayılı Kanun ile Noterler ve Ticaret Sicil Müdürlüklerinin Bazı Yetkilerinde Değişiklikler Yapıldı

26 Nis 2018

7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 30356 sayılı ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticari işlemlerin hızlanmasını amaçlayan Kanun’a göre, ticari konularda noterlere verilen bazı yetkiler ticaret sicil müdürlüklerine devredilirken […]

Daha fazla göster

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda Değişiklikler Yapıldı

19 Nis 2018

Ticari işlemlerde taşınır rehnine ilişkin hükümlerde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda, rehne konu taşınırların gelecekteki tüm yasal menfaatleri de taşınırla birlikte rehnin kapsamının içine alınmıştır. Bir üretim sürecinin, kullanıldığı taşınır varlıkla birlikte rehnedilmesi halinde ise rehin, üretim sürecinde gerçekleşecek olan […]

Daha fazla göster

Halka Açık Anonim Ortaklıklara Birincil Sistemlerini Yurt İçinde Bulundurma Yükümlülüğünden Muafiyet Getirildi

12 Nis 2018

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”), halka açık ortaklıkların VII-128.9 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği (“BSYT”) kapsamındaki birincil sistemlerin ülke içinde bulundurulması yükümlülüğünden şu aşamada muafiyetine karar verdi. 5 Ocak 2018 tarihinde SPK tarafından VII-128.9 sayılı BSYT ile III-62.2 sayılı Bilgi […]

Daha fazla göster