Rekabet Kurulu (“Kurul”), Yandex’in şikayeti üzerine Google Inc., Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den oluşan ekonomik bütünlüğün (Google) mobil işletim sistemi ve mobil uygulama ve hizmetlerin sunumuna ilişkin davranışlarının ve anılan ekonomik bütünlük ile orijinal ekipman üreticileri arasında imzalanan sözleşmelerin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkındaki Kanun’un 4. (Teşebbüsler arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmalar ve uyumlu eylemler) ve 6. (Hakim durumun kötüye kullanılması) maddelerini ihlal ettiğine dair şikayet başvurusu yapmıştır.

Kurul, Google’ın orijinal ekipman üreticileri ile akdettiği “Mobil Hizmetler Dağıtım Sözleşmesi”nde yer verilen, mobil cihazlara Google Mobil Hizmetleri içinde yer alan belirli uygulamaların ön yüklenmesinin münhasıran yapılmasının piyasadaki rekabeti engelleyebileceğini belirtmiştir. Ancak, bu durumda dahi Kurul, sözleşmelerdeki hükümlerin tüketicilerin uygulama dükkanında yer alan ve 3. taraflarca geliştirilmiş olan uygulamaların indirilmesini engellemediğini de belirtmiştir. Bununla beraber, uygulama dükkanında en fazla oy alan uygulamaların ön plana alınmasının rekabeti zamanla engelleyeceğini belirtmiştir.

Bu sebeple, Kurul, Google’ın yapmış olduğu sözleşmelerde belirli uygulamaların ön yüklenmesinin münhasıran yapılmasını öngören hükümlerin kaldırılması ve buna ilişkin uygulamalara son verilmesi yönünde Google’a görüş bildirilmesine, soruşturma açılmasına yer olmadığına ve Yandex’in tedbir talebinin reddine karar vermişti.

Yandex, Kurulun söz konusu kararına ilişkin olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştır. Mahkeme, yürütmenin durdurulması talebinin reddine karar vermiş, Yandex de bahse konu ret kararına itiraz etmiştir. İtiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, kararda geçen “soruşturma açılmasına gerek olmadığına” ilişkin hükmün yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kurul da bu karar uyarınca Google’a soruşturma açılmasına karar vermiştir.