Araştırma geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesine ilişkin uygulama ve denetimlerde değişikliğe gidilmiştir. Bu çerçevede, “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” (“Değişiklik Yönetmeliği”) 14 Şubat 2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. Değişiklik Yönetmeliği’nin 1. ve 4. Maddeleri 1 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Değişiklik Yönetmeliği ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin genel giderleri, Ar-Ge veya tasarım faaliyetlerinin kapsamına dışarıdan sağlanacak hizmetler ve Ar-Ge indiriminin uygulanmasına ilişkin değişiklikler gerçekleşmiştir.

Başlıca değişikliklerin aşağıdaki şekilde özetlenmesi mümkündür:

  • Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin genel giderleri içerisinde yer alan “haberleşme giderleri” içerisine “posta, kargo, kurye ve benzeri giderler” dâhil edilmiştir.
  • Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinin kapsamında yer alan “dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler” içerisine “hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” dâhil edilmiştir.
  • 5746 sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’un 3/A maddesi kapsamında düzenlenmiş olan Ar-Ge indiriminin uygulanmasında bundan böyle Değişiklik Yönetmeliği’nin 9/A maddesi esas alınacaktır. Söz konusu hüküm ile teşvik koşulları detaylandırılmıştır. Ayrıca söz konusu düzenleme ile sunulan projelere ilişkin yeni bilgi ve teknoloji arayışı denetimi konusunda TÜBİTAK yetkili kılınmıştır.

“Hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri”nin Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri bakımından dışarıdan sağlanacak hizmetler arasına alınmış olması önemli bir değişikliktir. Bu kapsamda hukuki danışmanlık hizmetleri kapsamında verilmekte olan tasarım, patent ve marka haklarına ilişkin hizmetler de artık desteklenebilir hale gelmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.