4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetin korunmasını düzenleyen kanunun Tebliğ ile değişiklik yapılan 16. Maddesi, idari para cezalarını düzenlemektedir. Tebliğ uyarınca geçen yıl 18.377 TL olan para cezası alt sınırı, 11 Kasım 2017 tarihinde ve 30237 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde tespit edilen 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olan %14,47 artış esas alınarak, 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olmak üzere 21.036 TL olarak belirlenmiştir.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.