İçeriğe Geç

Haberler ve Yayınlar

Kategori: MA | Gazette Sayı 57: 13 Aralık 2017

Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinde Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırı Arttırıldı

14 Şub 2018

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”), 2 Aralık 2017 tarihli ve 30258 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Mal ve […]

Daha fazla göster

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı

7 Şub 2018

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi’nin Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı çekinceler ile birlikte Yayımlandı. Sözleşme, Avrupa Konseyi üye devletleri ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) üye ülkeleri arasında imzalanmış olup esas olarak imzacı devletlerin vergi konularında bilgi […]

Daha fazla göster

Faaliyet İzni Askıya Alınan Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Denetçilerinin Ayrılmasından Dolayı Faaliyet İzni İptal Edilmeyecek

31 Oca 2018

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“Kurum”) tarafından faaliyet izni askıya alınan bağımsız denetim kuruluşlarının söz konusu yaptırımın uygulandığı sürede kadrolarında yer alan kişilerin ayrılmalarından dolayı yetkilendirme şartlarının kaybedildiğinden bahisle faaliyet izninin iptal edilmemesine karar verilmiştir. Kurum tarafından […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi, Gizlilik Taleplerinin Reddine Dair Ara Kararların Gerekçesiz Olmasının Özel Hayatın Gizliliği Hakkını İhlal Ettiğine Hükmetti

24 Oca 2018

Anayasa Mahkemesi, hatalı tedavi uygulanması nedeniyle açılan bir tazminat davasında, davacının mahremiyetinin korunması için talep ettiği gizlilik kararına ilişkin değerlendirme yapmıştır. Anayasa Mahkemesi, yargılamanın aleni yürütülmesinde mevcut olan kamusal menfaat ile başvurucunun mahremiyetinin korunmasındaki menfaati arasında adil bir denge […]

Daha fazla göster

Anayasa Mahkemesi: Sendika Üyesi Olmaya Dair Karar Süreci de Sendika Hakkı Kapsamında Olup, Sendika Toplantılarına Katılma Nedeniyle İş Sözleşmesinin Feshi Sendika Hakkının İhlalidir

17 Oca 2018

Anayasa Mahkemesi, sendika üyesi olma yolundaki karar sürecinin de Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile korunan sendika hakkı kapsamında olduğunu değerlendirdi. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi, henüz sendikaya üye olmadıkları halde sendika toplantılarına katılan iki işçinin, performans düşüklüğü gerekçe […]

Daha fazla göster

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

10 Oca 2018

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girmiştir. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ni yürürlükten kaldıran Yönetmelik ile, tarıma dayalı organize sanayi bölgeleri (“TDİOSB”) hakkında hazırlanacak projeler, yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bölgelerin kurulacağı yerlerin seçimi, kuruluşu, […]

Daha fazla göster

Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Kuruldu

3 Oca 2018

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’na (“Başkanlık”) bağlı çalışacak Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü (“Enstitü”) kuruldu. Enstitü kapsamında Genom ve Biyoenformatik, Aşı, Farmasötik ve Biyofarmasötik Ürünler, Biyomedikal ve Tıbbi Cihaz, Mikrobiyoloji-İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Fermantasyon ve Hücre Kültürü Teknolojileri olmak üzere Bilim Kurulları […]

Daha fazla göster

Veri Öznesinin Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenebilmesi İçin Alınması Gereken Açık Rızanın Yazılı Olması Koşulu Kaldırıldı

20 Ara 2017

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ile ilgili kuralları düzenleyen Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’te (“Yönetmelik”) değişiklikler yapıldı. Değişiklik 24 Kasım 2017 tarihli ve 30250 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında […]

Daha fazla göster

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik Yayımlandı

13 Ara 2017

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında yetkilendirilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) çalışma usul ve esaslarını, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını belirleyen Kişisel Veriler Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Kişisel […]

Daha fazla göster