Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (“Kanun”) 30 Ocak 2016 tarihinde kabul edilmesini takiben, 19 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avrupa Konseyi İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi (“Sözleşme”) katılım belgesinin depo merciine tevdiinden sonraki üç aylık sürenin bitmesini izleyen ayın ilk günü yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, insan ticaretinin önlenmesini, insan ticareti mağdurlarının korunmasını ve insan ticaretine karşı ulusal ve uluslararası işbirliğini amaçlamaktadır.

Sözleşme uyarınca bağımsız bir izleme ve gözetim mekanizması olan İnsan Ticaretiyle Mücadele Uzmanlar Grubu (“GRETA”) oluşturulmuştur. GRETA, bu Sözleşmenin Taraf Devletler tarafından uygulanmasını takip edecek, düzenli olarak Taraf Devletlerin Sözleşme kapsamında ne gibi önlemler aldığına dair değerlendirme raporları yayımlayacak ve alınan önlemlerin Sözleşme kapsamında yeterli bulunmadığı hallerde daha fazla önlem alınmasını talep edecektir.

Kanun’in tam metnine bu linkten, Sözleşme’nin İngilizce tam metnine ise bu linkten ulaşabilirsiniz.